Home » Dječija igrališta u Zenici napokon po EU standardima
Zenica

Dječija igrališta u Zenici napokon po EU standardima

Nije rijedak slučaj da se na dječijim igralištima bezazlena igra pretvoriti u tragediju. Iako imamo zakon koji reguliše oblast sigurnosti opreme i sprava za djecu, on se ne provodi u mjeri u kojoj bi trebao. Ipak, svijest o tome da se radi i gradi po stadardima Evropske unije se počela buditi. U tome pomaže i prva laboratorija za provjeru ispravnosti svake sprave na igralištu.

Dječija igrališta. Nerijetko ispunjena dječijim smijehom donose i veliki rizik od povreda. Ipak, u Zenici već duži period sva dječija igrališta su izgrađena po standardima Evropske unije. Razlika evidentna.

Upravo kako bi sve, što se postavi: od tobogana, ljuljaški, vrteški te podloge bilo bezbjedno provjerava laboratorija Lind, u okviru Zeničke razvojne agencija. Prva ovakvog tipa u našoj zemlji radi s opremom i prema zahtjevima Evropske unije i proizvođaču jasno ukazuje na to šta je dozvoljeno, a šta ne.

A kao jedna od prvih firmi, koja danas potpuno radi po ovim standardima je nastala upravo kroz projekte Evropske unije i Zeničke razvojne agencije. Danas, kao lideri u proizvodnji ističu da se ova oblast u našoj zemlji mora zakonski uokviriti, jer tako naručiocima igrališta, a to su mahom općine i gradovi, sigurnost djece neće biti na dobrovoljnoj osnovi.

Opširnije u prilogu Elme Šut/BHRT: