Home » Neophodno riješiti pitanje korištenja imovine Željezare u stečaju
Zenica

Neophodno riješiti pitanje korištenja imovine Željezare u stečaju

Problem za zdravstveni sektor u Zeničko-dobojskom kantonu mogao bi dodatno biti usložen ukoliko ne bude riješeno pitanje korištenja imovine Željezare u stečaju. Nakon što je sudskim sporovima utvrđeno vlasništvo nad objektom koji su koristile dvije zdravstvene ustanove, predmet spora postalo je korištenje i plaćanje najamnine, koje je bez aktivnog učešća kantonalnih vlasti, čini se, nemoguće riješiti.

Željezara u stečaju u vlasništvu je višemilionske imovine koja je decenijama rasparčavana, ali i korištena bez zakonskih osnova. Objekat nekadašnjeg stacionara za potrebe željezarskih radnika, nakon što je izgubio prvobitnu svrhu, godinama su koristile zdravstvene ustanove kojima je osnivač Kantonalna vlada.

“Kantonalna bolnica u jednom dijelu, a u drugom Zavod za medicinu rada. Oni su tu bespravni korisnici s obzirom na to da je presudom pravosnažnom riješeno da to nije njihova nego željezarska imovina”, pojašnjava Mirza Jarić, stečajni upravnik Željezare Zenica u stečaju.

Nakon okončanja sudskih sporova u aprilu Željezara je ponudila dvije opcije – ili da se prostor vrati u posjed ili plaćanje najamnina u prihod Željezare kojoj je novac neophodan za plate radnika i isplate dugovanja.

“Ponudili smo 6,5 maraka po kvadratu. Radnicima Željezare treba, ne mogu od vazduha živjet ponavljam. Oni su na birou, a oni koji nisu treba ih penzionisat”, dodaje Jarić.

Kantonalna bolnica Zenica, koja je većinski korisnik prostora, prvobitno je ponudila cijenu od tri, a zatim pet maraka po kvadratu. Iz Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu u međuvremenu su ponudili ugovor za korištenje, no bez saglasnosti osnivača ne mogu do rješenja.

“Željezara u stečaju nije uvedena u posjed kao subjekt. To je razlog što smo mi u ovoj ustanovi jer čekamo ishod apelacije i sudsko izvršenje. Rekli smo svoju cijenu i da ćemo dati dalje kad dobijem odgovor od njih na saglasnost našem Ministarstvu i Kantonalnoj vladi, koji su nas osnovali, jer mi to sami ne možemo da uradimo, nemamo pravo na to”, navodi dr. Muris Karić, direktor JU Zavod za medicinu rada i sporta ZDK-a.

Kantonalna vlada u prethodnom sazivu problem nije riješila do kraja. Bivši ministar zdravstva ZDK-a Adnan Jupić tvrdi da je učinjeno sve u skladu s njihovim ovlastima.

“Nisu upravni odbori i direktori ostavljeni da sami rješavaju, to je njihova dužnost i zadaća upravnih odbora i direktora. Što se tiče Vlade i Ministarstva, mi smo samo tu posredovali i tu bi jedan dio trebao da ide na budžet Kantona u okviru cifri koje smo do sada imali, a dio da obezbijede ustanove iz svog poslova”, kaže Jupić.

Kupovina objekta za potrebe zdravstvenih ustanova nije nerealna opcija, no s obzirom na cijenu trenutno je neizvodiva. S naslijeđenim problemom jasno je, suočit će se novi saziv Vlade, a rješenje bi se bez prebacivanja odgovornosti moralo iznaći, prevashodno zbog građana i adekvatnije zdravstvene zaštite.

federalna.ba