Home » Građani šetnjom Zenicom poručili da moraju biti vidljivija kategorija društva
Zenica

Građani šetnjom Zenicom poručili da moraju biti vidljivija kategorija društva

Povodom obilježavanja Dana osoba s invaliditetom ulicama Zenice je održana mirna šetnja koja je počela u centru grada te se nastavila do zgrade Vlade ZDK, a sve s ciljem da se ukaže javnosti da je ova kategorija društva često nevidljiva.

Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona danas je mirnom šetnjom ukazala na svoju vidljivost u društvu te na poseban način pokazali da svi nivoi vlasti trebaju se baviti problematikom osoba s invaliditetom, a posebno su akcentirali dužnosnike na svim nivoima koji se proteklih godina nisu iskazali adekvatno, uz čast pojedincima koji su ovaj problem shvatili ozbiljno.

Pojašnjavaju da tu nije kraj te da pored navedenog i dalje postoji diskriminacija po načinu sticanja invaliditeta te uskraćivanja bar minimuma prava osoba s invaliditetom prema Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom kategorija 60-80 posto tjelesnog oštećenja organizma.

“Različitosti u ostvarivanju prava na ortopedska pomagala po kantonima, sveobuhvatna pristupačnost, javni prijevoz i dalje da ne nabrajamo, su samo slova na papiru. Strategije koje su donošene i pravljeni izvještaji o realizovanom gdje se iznova konstatiralo neizvršenje ili mizerni procenti do 10% izvršenja što je uistinu žalosno”, dodaju organizatori današnje šetnje.

U sklopu obilježavanja 3.decembra – Dana osoba s invaliditetom bit će održana centrala svečana akademija, gdje će sve članice Koalicije nastojati uobličiti jedinstvene zahtjeve i zauzeti stav po pitanju načina rješavanja nagomilanih problema.

“Nismo jedini, nismo najveći prioritet, ali smo tu diskriminirani, i zaslužujemo da nam se u okviru potpisanih Konvencija i zakonskih regulativa posveti pažnja i veća istrajnost na rješavanju mnogih problema”, poručili su na kraju.