Home » Vlada ZDK usvojila Uredbu o formiranju Ureda za borbu protiv korupcije
BIH

Vlada ZDK usvojila Uredbu o formiranju Ureda za borbu protiv korupcije

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Uredbu o formiranju Ureda za borbu protiv korupcije, kao potpuno nezavisnog organa koji će se baviti prevencijom i borbom protiv korupcije.

Premijer Mirnes Bašić podsjetio je da se aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije vode od 2015. godine, u mandatu prethodne Vlade formiran je Tim za borbu i prevenciju protiv korupcije, a 2018. godine, prema uputama međunarodnih partnera, organiziran je zaseban Sektor za borbu protiv korupcije pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu. Naglašava da je formiranje Ureda novi značajan iskorak u sistemskoj borbi protiv korupcije u ovom kantonu, koja je jedna od ključnih politika ove vlade.