Home » Udruženje iz Zenice kreiralo aplikaciju za pomoć žrtvama femicida u cijeloj BiH
Zenica

Udruženje iz Zenice kreiralo aplikaciju za pomoć žrtvama femicida u cijeloj BiH

Femicid i dalje nije dio Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, telefoni u sigurnim kućama su usijani. Da bi pomogli žrtvama nasilja, Centar za ženska prava iz Zenice kreirao je jedinstvenu aplikaciju za stručnu pomoć žrtvama u cijeloj BiH. 

Nakon slučaja femicida u Gradačcu, građani Bosne i Hercegovine, prije svega građanke, digli su svoj glas i traže zaštitu žena. I dalje nemamo strožije kazne, niti je femicid dio Krivičnog zakona.

Za to vrijeme, SOS brojevi su užareni. Samo u sigurnoj kuću u Bijeljini za devet mjeseci registrovano je više od 600 poziva.

MIRZETA TOMLJANOVIĆ, koordinatorica sigurne kuće Fondacije Lara

“Žene dolaze sa takvim batinama, modricama da je to neopisivo. Ova godina je posebno katastrofalna. Od početka godine, 46 osoba je prošlo kroz sigurnu kuću”.

SLAĐANA MILOVANOVIĆ, pravna savjetnica Fondacije Lara

“Mislimo da je važno da se uvede kao posebno krivično djelo ili bar kao teži kvalifikovani oblik da bismo javnost upoznali na jedan konkrentiji način koliko se to često dešava, ali je pokriveno kao drugo krivično djelo”.

Dok se to ne desi, udruženja sarađujući s pravosudnim institucijama iznalaze rješenja. Jedno od njih je jedinstvena aplikacija za stručnu pomoć žrtvama u cijeloj BiH.

MELIHA SENDIĆ, predsjednica Centra ženskih prava Zenica 

“Pomagačice bi trebale da budu prva ruka ženama koje preživljavaju ili ženama koje će preživjeti određeni oblik nasilja, kako bi jednostavnije i lakše pristupili institucijama jer većinom se radi o neukim ženama koje ne znaju
procedure”.

Pristupiti samoj mapi vrlo je jednostavno. Može se to učiniti preko računara, ali i preko pametnog telefona. Dovoljno je pristupiti aplikaciji, pronađete najbližu lokalnu zajednicu kojoj pripadate i tu se mogu pronaći kontakti pomagačice.

KORNELIJA NIKAČEVIĆ, pomagačica

“Tu se radilo obično o nekim administrativnim stvarima u smislu da ih uputim gdje one mogu ostvariti svoja prava i koje su to u suštini institucije koje će njima pružiti zaštitu u onoj mjeri u kojoj im je potrebna”.

Samo pet posto slučajeva nasilja u Bosni i Hercegovini bude službeno prijavljeno. Domaće vlasti imaju hitan zadatak da što prije femicid uvrste u Krivični zakon.

Izvor: BHRT/Elma Šut (S.M.)