Home » Premijerka Mehmedić nakon usvajanja Budžeta za 2023. godinu: Budžet je stabilizirajući, a ujedno i socijalnog karaktera
Zenica

Premijerka Mehmedić nakon usvajanja Budžeta za 2023. godinu: Budžet je stabilizirajući, a ujedno i socijalnog karaktera

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, kojim su planirani ukupni prihodi i primici od 540.582.580,00 KM, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 536.301.950,00 KM. Preostali iznos od 4.280.630,00 KM planiran je za pokriće deficita iz ranijih godina.