Home » Premijer Pivić o rebalansu budžeta i revizorskim izvještajima
Zenica

Premijer Pivić o rebalansu budžeta i revizorskim izvještajima

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, kojim su planirani prihodi povećani sa 594.874.450 KM na 624.463.000 KM.

Premijer Nezir Pivić pojasnio je da je prvi rebalans budžeta rađen prvenstveno radi povećanja plaća zaposlenim, a na osnovu ranijih pregovora sa sindikatima obrazovanja, policije i državnih službenika.

– Mi smo u budžetu imali minimalne izmjene. Osnovni razlog su novi kolektivni ugovori i poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenika, a ostalo su izmjene na osnovu u međuvremenu pristiglih obaveza koje u momentu planiranja budžeta nisu bile predviđene – rekao je premijer Pivić, dodajući da je za povećanje plaća u 2024. godini izdvojeno oko 40 miliona KM.

– To je značajan iznos i to su ozbiljna povećanja, kojim su, u konačnici, i sindikati kazali da su zadovoljni. Bilo je ranije riječi o jednokratnoj novčanoj pomoći. Mi nismo radili na takav način, nego smo pitali sindikate da li žele jednokratnu pomoć ili sistemsko povećanje plaća. Oni su pristali na sistemsko povećanje plata i mi smo pristali na njihove zahtjeve i moram kazati da su svi ti zahtjevi koji su na početku godine adresirani u potpunosti prihvaćeni – rekao je premijer ZDK.

On je odbacio izjave opozicije da je rebalans “predizborni”, navodeći da opozicija nije navela niti jedan argument da potkrijepi svoju tvrdnju.

Skupština je današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o finansijskoj reviziji Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, prihvativši prijedlog Vlade da se u Skupštini šestomjesečno raspravlja o napretku, odnosno provođenju primjedbi iz izvještaja Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Premijer Pivić se u izjavi za medije osvrnuo i na nedavne kritike nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa iz Sarajeva.

– Ponovo pozivam Centre civilnih inicijativa da u svom djelovanju budu maksimalno objektivni, jer smo svjedoci da su određeni predstavnici, uposlenici CCI, bili politička lica, kasnije se to ispostavilo, i zamolio bih da budu objektivni u svom radu. Imali su jako teške optužbe bez ikakvih argumenata, a tome svjedoči upravo i današnja sjednica Skupštine i odluka Vlade da je ova Vlada maksimalno posvećena borbi protiv korupcije – rekao je premijer ZDK.

Naglasio je Vlada posvećena borbi protiv korupcije, čemu u prilog govori činjenica da je za kratak period uspostavila registre imenovanih i uposlenih lica, pripremila Nacrt Zakona o prijavljivanju imovine nosilaca javnih funkcija i da je urađeno jako puno posla kada je riječ o borbi protiv korupcije, ali i u pogledu razmatranja izvještaja Ureda za reviziju.

– Smatram da, ako su zaista nevladin sektor, moraju biti objektivni, moraju biti pravedni i tražim od njih, kako god su to konstatirali na jedan vrlo ružan način, da isprave svoje navode i da kažu ono što je istina, a istina je da se o izvještajima danas raspravlja na Skupštini i da će biti obaveza da se narednih svakih šest mjeseci raspravlja u Skupštini za svaku pojedinu stavku koja je bila rezultat određene upute ili primjedbe Ureda za reviziju – rekao je premijer Nezir Pivić.