Home » U Zenici naučna konferencija “Aktuelnosti pravne teorije i prakse: Državna imovina i ustavnopravni poredak u BIH”
Zenica

U Zenici naučna konferencija “Aktuelnosti pravne teorije i prakse: Državna imovina i ustavnopravni poredak u BIH”

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici u saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju I sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu organizovao je naučno-stručnu konferenciju pod nazivom “Aktuelnosti pravne teorije i prakse: državna imovina i ustavnopravni poredak u Bosni i Hercegovini”.

Konferencija je pružila priliku za diskusiju o raznovrsnim temama bitnim za pravni sistem u Bosni i Hercegovini, regionu, kao i na međunarodnom nivou. Ove godine, rad u okviru konferencije će posebno naglasiti aktuelnu problematiku u oblasti ustavnog i stvarnog prava, te inicijative za izmjene i dopune domaćeg zakonodavstva u različitim pravnim oblastima.

Sam cilj konferencije je ove veoma važne teme (primjer državna imovina) vratiti iz prostora populizma u okvire struke i ponuditi adekvatne solucije za datu problematiku.

Konferencija je bila otvorenog tipa, a neke od tema od značaja prema mišljenju domaćina su bile “Dominacija rabulistike nad pravno-političkim poretkom Bosne i Hercegovine”, “Imovina BiH u Republici Hrvatskoj prema Sporazumu o sukcesiji”, “Šume i šumsko zemljište u svjetlu odluka Ustavnog suda BiH”, “Denacionalizacija i reprivatizacija u Bosni i Hercegovini”, “Legislativna regulacija građevinskog zemljišta u Bosni i Hercegovini- perspektive i izazovi”, “Aktualna pitanja stvarnopravnih odnosa na građevinskom zemljištu”
“Reforma zemljišnoknjižnog prava u Bosni i Hercegovini – nove tendencije i perspektive”, “Uspostava katastra nekretnina u Republici Srpskoj”…

Predavači, odnosno izlagači i učesnici na ovoj konferenciji su bili: prof.dr. Sead Turčalo, prof.dr. Enis Omerović, prof.dr. Larisa Velić, prof.dr. Senadin Lavić, Muharem Cero, doc.dr. Sedad Dedić, predsjedavajući Doma naroda BiH Kemal Ademović…

Nešto više o samim tema i konferenciji i njenoj ulozi, kao i očekivanjima od iste možete poslušati u videoprilogu: