Home » STARA ČARŠIJA (prvi dio) – Simbol GRADA ZENICE
Zenica

STARA ČARŠIJA (prvi dio) – Simbol GRADA ZENICE

U saradnji sa you tube kanalom Zenica kroz objektiv donosimo vam priče o mahalama, ulicama i dijelovima grada u Zenici.

Zenička čaršija nalazi se u središtu grada Zenice između rijeke Bosne na sjeveru, potoka Kočeve na zapadu, Čaršijske mahale na jugu, i Jalije na istoku, a naziv čaršija potiče od turske riječi čarši što označava središnji dio grada.

Čaršija se sastoji od tri dijela: južnog, centralnog i sjeverog koji se razlikuju po položaju, izgledu i funkcijama.

Južni dio čaršije proteže se od kamenog mosta do tadašnjeg hana i Čarsijske džamije.

Uz Čaršiju su se nalazili tzv ćepenci, a u istočnom dijelu prema Jaliji malo proširenje kog zatvaraju hanovi, tj Mejtaš koji se tako zvao do 1945. godine, radi toga, što je na njemu bio mrtvački kamen (mejtaš), koji je služio za polaganje mrtvoga (mejta) na njega, tokom molitve za dušu umrlog ,odnosno klanjanja dženaze-namaza.

Iza reda čepenaka dolazio je nepravilan niz kuća za stanovanje zanatlija i trgovaca,a vrijedi pomenuti malo proširenje Mejdandžik, gdje se nekad prodavala stoka.

Centralni i najvažniji dio caršije proteže se od glavne Čaršijske džamije do blizu mosta na Kočevi. S južne strane ovog dijela vodi glavni put prema kome su bili okrenuti čepenci. Ovaj centralni dio Caršije je, u stvari, prošireni dio glavne ulice koja se sužavala kod džamije i kod mosta,a na istu su gledali najvažniji objekti Caršije, dok se na istočnom rubu ovog dijela nalaze objekti javnog karaktera, kao što su Čaršijska džamija, Kajmekamova upravna zgrada, sada poznata kao hadžije Mazića kuća.

Sjeverni dio Čaršije je najslabije izgrađen, jer je po strani od glavnog puta i spušta se prema rijeci Bosni. Na njemu je bilo najviše slobodnog prostora tako važnog za funkcionisanje Čaršije. U njegovom zapadnom dijelu postojao je jedan red cepenaka i sokak Kasapnice, zatim slobodan prostor na istočnom rubu.