Home » Najveći broj zgrada u Zenici nema nikakvu protivpožarnu zaštitu
Zenica

Najveći broj zgrada u Zenici nema nikakvu protivpožarnu zaštitu

VIDEO: Najveći broj zgrada u Zenici nema nikakvu protivpožarnu zaštitu

Požari su jedna od najvećih prijetnji po ljudski život i imovinu.

Pored onih na otvorenom aktuelnih tokom ljetnih vrućina, požari u stambenim i poslovnim zgradama nose najveći rizik po ljude.

No, koliko su stambeni objekti spremni odbraniti se u slučaju požara – govori činjenica da najveći broj zgrada u Zenici nema nikakvu protivpožarnu zaštitu.