Home » Zeničko pozorište potpisalo protokol o saradnji sa 11 ustanova kulture u ZDK
Zenica

Zeničko pozorište potpisalo protokol o saradnji sa 11 ustanova kulture u ZDK

Bosansko narodno pozorište Zenica potpisalo je protokol o saradnji sa 11 ustanova kulture na području ZDK, što podrazumijeva umrežavanje i međusobno promoviranje prilikom gostovanja u pisanim i elektronskim medijima, te saradnju na novim zajedničkim projektima.

Bosansko narodno pozorište Zenica kao jedina i centralna teatarska kuća u ZDK protokolom preuzima obavezu da će u naredne dvije godine u toku jedne pozorišne sezone doći sa svojim predstavama za djecu i odrasle u druge općine i gradove. Otvorena je saradnja na dramsko-pedagoškom planu sa mladima i djecom u ustanovama koje egzistiraju u određenim lokalnim zajednicama.

“Bilo koja vrsta promocije, bilo koje vrste edukacije, odlasci u škole naših umjetnika,  razgovori sa djecom, mladima, pedagozima, o značaju pozorišta, prosvjetnim radnicima i uopće druženja sa publikom i razgovara o našim pozorišnim predstavama i predstavama koje dolaze iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica”, navodi Miroljub Mijatović, direktor BNP Zenica.

Potpisivanje protokola ovog tipa predstavlja nadograđivanje već postojećih saradnji sa kulturnim institucijama u ZDK.

“Protokol koji evo danas potpisujemo je vrlo značajan, dakle za nas manje ustanove u kulturi u manjim mjestima. Mada želim naglasiti da i do sada bez potpisivanje protokola Bosansko Narodno pozorište Zenica, uvijek su bili na raspolaganju, uvijek su nam davali  savjete, uvijek su nam dolazili i davali predstave”, istakao je direktor JU Bom Kulture Žepče Miroslav Ilić.

Saradnja koja je postojala  sa JU Centar za kulturu Zavidovići posljednjih 10 godina rezultirala je pokretanjem škole glume iz koje su nastali glumački kamp, ali i produkcija značajnih pozorišnih predstava za mlade.

“Ovo su ustanove koje žive iste ili slične probleme i današnjom saradnjom, današnjim razgovorima smatram da se mnogi problemi u našem ustanovama zajedničkim snagama mogu rješavati i da zapravo ovakve sastanci treba da budu dobre prakse saradnji brojnih institucija”, kazao je Sanel Jalmanović, direktor JU Centar za kulturu Zavidovići.

Kada se udruži više kulturnih institucija, nastaju veliki i zahtjevni projekti koji po kvalitetu ne zaostaju za svjetskim kulturnim događajima. Primjer za to je produkcija mjuzikla Aladin u organizaciji JU Kulturno-sportski centar Kakanj, za koju su pored kakanjskih umjetnika zaslužne institucije kulture i umjetnici iz Zenice i Sarajeva. Imperativ je kulturu staviti na veću ljestvicu prioriteta u svakoj lokalnoj zajednici.

“I zato je dobro negdje gdje smo deficitarni da se dopunimo, jer samo zajedno možemo biti potpuni, pojedinačno tu i tamo, ali ako samo umrežimo dobit ćemo potpuniju sliku i sigurno bolju kvalitetu svih naših programa”, naglašava direktor Kulturno-sportskog centra Kakanj Mirza Mušija.

Prema dosadašnjim iskustvima, publika u manjim sredinama koje nemaju kontinuiranu dostupnost gledanja predstava je publika koja je željna sadržaja recentne umjetnosti, ali i koja zna više i bolje cijeniti ono što umjentost i kultura u biti predstavlja.

VIDEO: FTV