Home » Za opremanje službi civilne zaštite u ZDK opredijeljeno 206.000 KM
BIH

Za opremanje službi civilne zaštite u ZDK opredijeljeno 206.000 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2022. godinu u ovom kantonu, koji je prethodno dobio saglasnost Kantonalnog štaba civilne zaštite (KŠCZ).

Direktor Aličić je istakao da je za opremanje službi civilne zaštite, KŠCZ-a i Operativnog centra planirano 150.000 KM namjenskih i 56.000 KM budžetskih sredstava.