Home » VIDEO: Građani od danas, preko ZEOS-a, mogu besplatno predati e-otpad sa kućne adrese
BIH

VIDEO: Građani od danas, preko ZEOS-a, mogu besplatno predati e-otpad sa kućne adrese

VIDEO: Građani od danas, preko ZEOS-a, mogu besplatno predati e-otpad sa kućne adrese – Projektna ideja Sakupljanje od vrata do vrata ima za cilj da omogući građanima novu besplatnu uslugu za zbrinjavanje električnog i elektronskog (elektro) otpada sa adrese, kako bi se što veće količine preusmjerile u reciklažni sektor putem ovlaštenog operatera ZEOS eko-sistem d.o.o.