Home » Vlada ZDK utvrdila Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
Zenica

Vlada ZDK utvrdila Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojim se dodatno unapređuju prava branilačke populacije u ovom kantonu.

– Uvode se nova prava, a osnovica za obračun tzv. egzistencijalne naknade demobilisanim braniocima se uvećava sa 5 na 6 KM. Kad govorimo o opterećenju budžeta, to u konačnici znači izdvajanje dodatnih 5 miliona KM na godišnjem nivou za ovu populaciju – rekao je premijer Pivić.

Vlada je usvojila Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica (KBZ) za 2023. godinu, a konstatovano je da je pružen veći broj zdravstvenih usluga sa manjim brojem radnika. U izvještaju je također konstatovano da je Vlada ZDK-a, kao osnivač KBZ-a, izdvojila značajna sredstva za nabavku opreme s ciljem poboljšanja usluga koje se pružaju pacijentima.

Vlada je utvrdila i Nacrt Zakona o proglašenju Zaštićenog područja planine Zvijezda te usvojila odluke kojima su izdvojena sredstva podrške učenicima za učešće na takmičenjima te olimpijadama iz oblasti fizike i matematike.