Home » Vlada ZDK usvojila izmjene uredbi o egzistencijalnoj naknadi i vanrednoj novčanoj pomoći
BIH

Vlada ZDK usvojila izmjene uredbi o egzistencijalnoj naknadi i vanrednoj novčanoj pomoći

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, usvojila je prijedloge Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za demobilizirane branioca te izmjene Uredbe o vanrednoj novčanoj pomoći braniocima i članovima njihovih porodica, kojima su uvećana prava te populacije.

Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica pojasnio je da je izmjenama Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi izvršeno povećanje naknade sa dosadašnjih pet na šest KM po mjesecu provedenom u oružanim snagama, a druga izmjena odnosi se na visinu prihoda korisnika prava.

– Izmjenom je definisano da ćemo sada posmatrati samo prihode korisnika prava, a ne, kao što je bilo do sada, cijelog njegovog domaćinstva, s tim da se i to mora ograničiti, tako da će to ograničenje sada glasiti na jednu prosječnu plaću. Uredba o vanrednoj novčanoj pomoći odnosi se na brisanje stava kojim je bilo onemogućeno pravo na ostvarivanje vanredne novčane pomoći korisnicima kantonalne egzistencijalne naknade – kazao je mnistar Sirovica.

Dodao je da se radom na terenu došlo do saznanja da je ovo kategorija koja je u najvećoj potrebi za ostvarivanje prava na vanrednu novčanu pomoć te da ova pomoć ostaje u istom iznosu – do 1.000 KM.