Home » Vlada ZDK nije usvojila izvještaje o poslovanju JP ŠPD ZDK za 2020. i 2021. godinu
Zenica

Vlada ZDK nije usvojila izvještaje o poslovanju JP ŠPD ZDK za 2020. i 2021. godinu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici nije usvojila izvještaje o radu s finansijskim izvještajima Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići (ŠPD ZDK) za 2020. i 2021. godinu, a isti su upućeni u skupštinsku proceduru.

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vinko Marić rekao je da izvještaji nisu usvojeni, jer je Ured za reviziju FBiH dao negativno mišljenje na izvještaj za 2021. godinu, dok je interna revizija dala mišljenje s rezervom na izvještaj o poslovanju za 2020. godinu.

Precizirao je da je interni revizor ustanovio da je ŠPD ZDK u 2020. godini poslovao s gubitkom od oko 3.270.000,00 KM, ali da Uprava nikada nije dostavila traženo očitovanje Vladi, odnosno Ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

– Skupština i Nadzorni odbor ŠPD-a, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima FBiH i Statutom Društva, dužni su svake godine da podnose izvještaje, a vidite da se danas podnose izvještaji za 2020. i 2021. godinu. Prošle su dvije, odnosno tri godine, a tek danas su izvještaji pred Vladom, tako da je i to jedan od razloga zašto izvještaji nisu prihvaćeni – rekao je ministar Marić.

Vlada je ranije, zbog negativnog revizorskog izvještaja, razriješila Skupštinu Društva te imenovala privremenu Skupštinu, a potom razriješila stari te imenovala novi privremeni Nadzorni odbor.

– Nadzorni odbor će zasjedati i donijeti odluku šta dalje sa Upravom preduzeća – dodao je ministar Marić.

Istakao je da izvještaji o poslovanju za 2020. i 2021. godinu ukazuju da je stanje u preduzeću teško te da je neophodno izvršiti konsolidaciju, ali da to ne mogu uraditi stara Uprava i upravljačka tijela koji su ŠPD ZDK doveli u ovakvo stanje.

Ured za reviziju FBiH je u Izvještaju o finansijskoj reviziji JP ŠPD za 2021. godinu od 01.11.2022. godine, za koji je dao negativno mišljenje i dostavio obavijest o indicijama značajnog kršenja zakona, naveo 27 preporuka jasno ukazavši da upravljačka struktura u 2021. godini nije radila u skladu s propisima i u interesu javnog preduzeća.

Izvještaj Ureda za reviziju FBiH za 2021. godinu bit će razmatran na prvoj narednoj sjednici Vlade ZDK-a, a potom će biti upućen u skupštinsku proceduru, zajedno s izvještajima o radu s finansijskim izvještajima ŠPD ZDK za 2020. i 2021. godinu.

Opredjeljenje Vlade ZDK je da razmatra sve revizorske izvještaje, neovisno o datom mišljenju, te da se s izvještajima upozna i Skupština ZDK-a, jer su transparentnost i odgovorno raspolaganje javnim sredstvima i resursima, među ključnim politikama ove vlade.