Home » Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada
Zenica

Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada

VIDEO: “Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada”- Iza nas je još jedan uspješno realizirani projekat.

Projekt „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini” imao je  za cilj uspostavljanje održivog sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada na području dva kantona: ZDK i SBK/KSB u 5 jedinica lokalne samouprave koje su, kao pilot općine, bile uključene u ovaj projekt.

Ovaj projekt zajedno su finansirali Njemačka razvojna saradnja (GIZ)  kroz Program njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) – develoPPP.de i Društvo za uklanjanje otpada i reciklažu “ALBA Zenica” d.o.o., a realiziran je u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za regiju Centralna BiH – REZ Agencijom.