Home » U Zenici naučna konferencija o obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji
Zenica

U Zenici naučna konferencija o obnovljivim izvorima energije i energetskoj tranziciji

U organizaciji Centra za energetsku efikasnost Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i partnera danas se održava Međunarodna konferencija “Primjena i razvoj sistema obnovljivih izvora energije u okviru energetske tranzicije zamalja zapadnog Balkana”.

Tema same konferencije, prema riječima panelista, je jako važna i značajna za budućnost Bosne i Hercegovine.

Rektor UNZE-a Jusuf Duraković napomenuo je da je ova konferencija koja tretira problematiku obnovljivih izvora egergije te energetske tranzicije u BiH, rezultat projekta koji finansira Njemačka razvojna agencija (GIZ).

“Tematika je svakako jako interesantna. Mi smo već u tranziciji i dešavaju se mnoge stvari kojih mi nismo ni svjesni. Smanjuje se proizvodnja uglja, nemamo fosilnog goriva plina, samanjuje se proizvodnja električne energije tako da smo prisiljeni, na neki način, da razmišljamo o našim resursima za korištenje obnovljivih izvora energije” kazao je Duraković.

“Nije dobro što je osnovni energent u BiH i sav smo razvoj bazirali na proizvodnji električne energije iz uglja. Naravno, imamo i proizvodnju električne energije iz vodnog potencijala, ali to je još uvijek negdje oko 30 procenata. Uglavnom je gro energije kod nas proizvedeno iz termoblokova” istakao je rektor Duraković.

On je istakao kako se, zbog direktiva Evropske unije, mora blagovremeno izvršiti tranzicija sa proizvodnje energije iz uglja u proizvodnju iz obnovljivih izvora, ali se mora i shvatiti kako neke procese nećemo moći tek tako zamijeniti bez fosilnih goriva.

Bit će to, najavljuje, prilično dug proces jer se svi procesi u industriji ne mogu završiti sa električnom energijom.

Nedavno usvojeni set energetskih zakona, kazao je Dino Eminović iz Centra za energetsku efikasnost Mašinskog fakulteta u Zenici, pobliže će definirati energetsku tranziciju u BiH.

“Danas smo okupili stručnjake iz ove oblasti, kao i predstavnike vlasti sa svih nivoa, koji će nam pokušati dati odgovore na sve ovo. Bližimo se 2026. godini kada će CBAM takse (karbonske ili prekogranične takse na CO2) stupiti na snagu. Nemamo puno vremena da odgovorimo na taj izazov pa se nadam da će i ova konferencija dati neke odgovore” kazao je Eminović.

Centar je, kazao je, formiran s namjerom da koordiniraju svim izazovima koji su pred BiH – obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, projektovanje kapaciteta iz obnovljivih izvora energije.

Fakulteti, podvukao je Eminović, imaju ulogu da daju podršku društvenoj zajednici i u ovom segmentu.

“Mi smo veoma zainteresirani za ovu priču, s obzirom na to da je industrija cementa energijski veoma zahtjevna industrija, zajedno sa industrijom čelika i struje, odnosno energetskim sektorom” kazao je Almir Bajtarević iz kompanije Heidelberg Materials Kakanj.

Najavljuje kako će biti spremni, jer su već dosta posla u tom smjeru i uradili u smislu primjene održivog razvoja te ispunjavanja Agende 2023.

Domaći proizvođači, napomenuo je, već imaju obavezu da sačinjavaju izvještaje te ih šalju u EU – prvi je izvještaj trebao biti već za posljednji kvartal prošle godine.

TCK starteški planira te je već poduzela neke korake pa je, korištenjem alternativnih goriva, smanjila emisiju CO2 za oko 20 posto, a do 2023. godine plan je da te emisije smanje za 25 posto, dok do 2050. godine, kao i cijela Evropa, moraju biti “potpuno karbonski neovisni”.