Home » Mašinski fakultet UNZE s partnerskim fakultetima organizira naučno-stručnu konferenciju
Zenica

Mašinski fakultet UNZE s partnerskim fakultetima organizira naučno-stručnu konferenciju

Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici sa svojih pet partnerskih fakulteta iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Turske organizira Sedmu naučno-stručnu konferenciju. Počinje 12. septembra i održat će se u tri grada – Budvi, Kotoru i Tivtu. Nastavak je to dobre saradnje na poljima nauke, ali i prilika za dodatni razvoj i nova dostignuća te povezivanje sa privrednim sektorom.

Za saradnju sa zeničkim Mašinskim fakultetom na brojnim projektima naučnih oblasti zainteresirani su i na Pomorskom fakultetu Kotor. Prilikom posjete, upoznali su se sa aktivnostima fakulteta, ali i privrednim subjektima iz naše zemlje koji rade u oblasti nautike.

Da akademska zajednica sarađuje s privrednim sektorom od ključnog je značaja, prije svega za konkurentnost na tržištu, ali i daljnji razvoj. Kroz prezentaciju 64 naučna rada, prilika za to bit će naučno-stručna konferencija Održavanje.

Brojni benefiti uspostavljanja kvalitetne saradnje kroz visokoškolsko obrazovanje i naučno-akademsku saradnju najbolje se ogledaju kroz podatak da je, do sada, na ovaj način prezentovano više od 250 naučnih radova te da su brojna dostignuća proistekla iz toga, danas u velikom broju primjenjiva u privredi, ali i svakodnevnom životu.

VIDEO: FTV