Home » U ZDK imenovanje komesara predmet političko-policijske trgovine
BIH

U ZDK imenovanje komesara predmet političko-policijske trgovine

Odluka o povećanju plata policijskim i državnim službenicima te namještenicima za 15 posto ostala je u sjeni burne rasprave u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Tako su prošlomjesečne izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima postale predmet političko-policijskog neslaganja, što je u konačnici dovelo do toga da SDA šalje apelaciju Ustavnom sudu Federacije, policijski komesar piše obavijesti i upozorenja, a iz aktuelne većine tvrde da su izloženi utjecaju i pritiscima.

Zastupnici aktuelne većine tvrde da se na njih vrši pritisak zbog primjene zakonskih izmjena po kojima bi aktuelni komesar, ukoliko se utvrdi da nema potrebne uslove po novom zakonu, mogao biti razriješen prije isteka mandata.

„Jedan dopis je potpisao komesar, drugi je došao od jednog advokatskog ureda koji je angažovan po tom pitanju i imali smo dopis za pripremu dokumentacije vezano za izbor Nezavisnog odbora“, rekao je Dejan Kovačević, predsjedavajući Skupštine ZDK-a (NiP).

Navedeni dopisi odnose se na upozorenja zastupnicima i članovima Vlade u kojima ih policijski komesar obavještava o, kako je navedeno u dopisu, neustavnim odredbama u novom zakonu, a posebno kao sporno istaknuta je retroaktivna primjena zakona što može za posljednicu imati parnične i krivične postupke.

„Žele da izmijene uslov za komesara, ali žele da ih odmah primjenjuju. Na određeni način sam tražio usklađivanje ove odredbe s presudama međunarodnih sudova, odnosno s Ustavom FBiH“, istakao je Rusmir Šišić, policijski komesar ZDK-a.

Primjedbe komesara Šišića aktuelna većina također smatra neprihvatljivim.

„Komesar se stavlja u ulogu Ustavnog suda i stavlja se u ulogu sudija Evropskog suda u Strazburu, prejudicirajući njihove odluke. Ovo smatramo udarom na demokratiju u ZDK-u“, kazala je Behija Kulović, zastupnica Naše stranke u Skupštini ZDK-a.

O svemu bi se na kraju trebao i očitovati Ustavni sud Federacije jer je, kako navode, trećina zastupnika predvođena opozicionom SDA podnijela apelaciju u kojoj traže i privremenu mjeru.

„Prema našim informacijama, apelacija je prihvaćena. Odluka o privremenom mjeri se odnosi na retroaktivnu primjenu zakona“, kazao je Alija Ogrić, predsjednik Kluba zastupnika SDA u Skupštini ZDK-a.

„Ukoliko Ustavni sud Federacije utvrdi da nešto nije uredu s izmjenama zakona, naša obaveza je da se to poštuje bez ikakvog komentarisanja. Međutim, svakom vidu zastrašivanja, pritisaka, prijetnji krivičnim postupkama protiv zastupnika nije mjesto u demokratskim institucijama“, naglasio je Damir Memić, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini ZDK-a.

Prilikom izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima, skupštinska komisija za izbor i imenovanja donijela je odluku o imenovanju nezavisnog odbora koji bi se trebao pozabaviti pitanjem razješenja aktuelnog i imenovanja novog komesara. Ta odluka je predmet istražnih radnji po nalogu Kantonalnog tužilaštva, no i sa druge uslijedila je inicijativa za formiranje privremenog radnog tijela – Komisije za istrage i utvrđivanje činjenica.

„Da utvrdi da li je bilo nepravilnosti kada je donošen zakon i izbor nezavisnog tijela, ali isto tako i da utvrdi ko, kada i na kakav način pokušava vršiti pritisak na zastupnike“, poručila je Amra Babić, zastupnica NiP-a u Skupštini ZDK-a.

Prema svemu sudeći, ova tema će i u narednom periodu biti predmet političkih dešavanja u ovom kantonu a ne treba zaboraviti da je gotovo identična situacija zabilježena 2021 godine kada su mijenjane odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima prilikom penzionisanja bivšeg i imenovanja aktuelnog komesara.

federalna.ba