Home » Skupština ZDK usvojila nacrte Zakona o javnim priredbama i Zakona o javnom okupljanju
BIH

Skupština ZDK usvojila nacrte Zakona o javnim priredbama i Zakona o javnom okupljanju

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je Nacrt Zakona o javnim priredbama i Nacrt Zakona o mirnom okupljanju.

Ministar unutrašnjih poslova Benjamin Sinanović rekao je da je donošenje ovih zakona obaveza proizašla iz svakodnevne potrebe, ali i obaveza na putu ispunjenja obaveza države Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Naglasio je da je materija sadržana u ova dva nacrta do sada tretirana Zakonom o javnom okupljanju ZDK-a, koji je trenutno na snazi.

– Mi smo, u ranijem periodu, pristupili izradi Zakona o mirnom okupljanju ZDK, a njegov pripadak je i Zakon o javnim priredbama, bez kojeg bi došli u pravnu prazninu ukoliko bi Zakon o mirnom okupljanju ZDK stavili van snage – kazao je Sinanović.

Napomenuo je da su u izradi ovih dokumenata prihvatili “preko 80 posto sugestija Misije OSCE-a u BiH”, s čijim su predstavnicima nedavno imali sastanak te koji su se tom prilikom pozitivno izrazili o nacrtima ovih zakona.

Javna rasprava o pomenuta dva nacrta zakona bit će provedena u narednih 30 dana.