Home » Roditelji djece s posebnim potrebama iz ZDK-a traže ukidanje cenzusa za dječiji doplatak
Zenica

Roditelji djece s posebnim potrebama iz ZDK-a traže ukidanje cenzusa za dječiji doplatak

Usklađivanje kantonalnog zakona Zeničko-dobojskog kantona s izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, bile su povod za današnju pres-konferenciju u Servisnom centru Udruženja “Dlan” Zenica, koje je član Koordinacije udruženja djece i osoba s posebnim potrebama ZDK.

Sporan je član 4 tog federalnog zakona, a direktor Udruženja Selvedin Dedić pojasnio je da roditelji djece/osoba s poteškoćama u razvoju smatraju da se u pomenutom članu tog zakona, “a u kojem se govori da je dijete lice do navršene 18 godine života”, sporan census koji je uveden i prihodi koji obuhvataju primanja porodica s takvom djecom.

– Između ostalog, kaže se da se prihodom smatraju “prihodi koji su uređeni propisima o porezu na dohodak”- starosna, invalidska i porodična penzija; primanja po propisima o boračko-invalidskoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštita lica s invaliditetom.

Znači, po ovom članu 4, 98 posto porodica koje imaju dijete s poteškoćama ne može da ostvari dječiji dodatak – istakao je Dedić.

Smatra kako “dječiji dodatak nije socijala”, jer sama riječ dječiji dodatak znači – dodatak na dijete.

– Svako bi dijete, po pravilu, imalo pravo na dječiji dodatak da smo, hajde da kažem, u normalnoj državi. Međutim, ovako je kako jeste i to je to. Znači, cenzus koji je uveden za ostvarivanje dječijeg doplatka je, zaista, nizak i ne možemo kao roditelji da ostvarimo to pravo. Kada uzimaju u obzir invalidnine, kada uzimaju primanja u momentu nezaposlenosti…to je, mislim, slobodno mogu kazati, da nas jednostavno izbace iz prava – smatra Dedić.

Podvukao je kako “maksimalno pokušavaju da surađuju s Vladom ZDK” te, sve koji su uključeni u rješavanje ove problematike, mole da ne dođu u “situaciji da na ulici traže svoja osnovna ljudska prava”.

– Znači, mi molimo našu Vladu ZDK i našeg premijera da sjednemo i da zajednički nađemo načina kako da prevaziđemo ovu problematiku. Evo, u Sarajevu, isto je urađeno. Mi se možemo držati po sarajevskom načinu. Ako mi zaista nemamo dovoljno sredstava da se to provede, neka nedostatak sredstava traže od Vlade FBiH da, na neki način, nadoknadi ta sredstva. Zaista, moramo se boriti za naša prava. Nadamo se da nećemo doći u situaciju kao u Tuzli, nego da ćemo to riješiti na jedan fer i korektan način – kazao je Dedić.

Roditelj Amela Šehinović, koja je napomenula da se obraća uime svih roditelja iz ZDK-a, istakla je kako su zbog uvođenja ovog cenzusa većina roditelja ostala bez prava na dječiji doplatak za svoju djecu.

– Pošto su na nivou Federacije dali odriješene ruke kantonima da oni taj census mogu ukinuti, evo, mi smo poslali inicijativu – kazala je Šehinović.

Ona je, također, izrazila nadu da se neće ponoviti situacija iz Tuzle, gdje su roditelji organizirali proteste. Podvlači kako nisu uzete u obzir potrebe njihove djece te smatra kako 103 KM dječijeg doplatka nije veliki iznos, ali da će im biti satisfakcija te će “ohrabriti roditelje da mogu razmišljati kako jedna država, jedan kanton” stoje iza njih te da imaju podršku, barem, na taj način.

federalna.ba/Fena

Tags