Home » Premijer Nezir Pivić – Vlada neće dopustiti bahaćenje i nedomaćinski odnos prema budžetskim sredstvima
Zenica

Premijer Nezir Pivić – Vlada neće dopustiti bahaćenje i nedomaćinski odnos prema budžetskim sredstvima

Vlada Zeničko-dobojskog kantona upriličila je danas tradicionalni prijem za novinare redakcija i dopisništava u ovom kantonu.

Premijer Nezir Pivić i predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić zahvalili su se medijima za korektnu saradnju i objektivno izvještavanje o radu kantonalnih institucija u 2023. godini, istakavši da su mediji jedan od stubova demokratije te da imaju izuzetno značajnu ulogu u informisanju javnosti ali i kao korektiv vlasti.

Premijer Pivić je ovom prilikom rekao da je Vlada koju predvodi u protekla dva mjeseca, koliko je prošlo od imenovanja, uradila zahtjevan posao na pripremi i donošenju budžeta i finansijskih planova javnih ustanova, tako da u 2024. godinu ulazi potpuno spremna. Najavio je da će strateška opredjeljenja Vlade u 2024. godini biti infrastrukturna, da će u fokusu biti Kantonalna bolnica Zenica, snažniji podsticaj razvoju poljoprivrede i privrede, koja je kičma ekonomskog razvoja FBiH, kao i unapređenje socijalne zaštite i prava blanilačke populacije.

– Ono što je važno je da ove godine imamo rekordni budžet od oko 595 miliona KM, po prvi put imamo isplatu novčane naknade za zaposlene na budžetu i želim ponovo potcrtati da to nije iznos koji je omogućen Uredbom Vlade FBiH, nego je to iznos koji smo mi odmah planirali po preuzimanju mandata kako bismo ublažili posljedice inflacije i rasta troškova života – rekao je premijer Pivić, najavivši da će Vlada nastaviti razgovore sa sindikatima oko unapređenja materijalnog položala zaposlenih.

– Želimo da unaprijedimo materijalni položaj uposlenih, ali isto tako tražimo veliku odgovornost i ažurnost u pogledu pružanja usluga našim građanima. Hoću da su maksimalno posvećeni poslu i s druge strane mogu tražiti maksimalnu podršku i razumijevanje za položaj i materijalni status – rekao je premijer Pivić.

Naglasio je da je Vlada izvršila analizu zatečenog stanja kojom je došla do spoznaje da “imamo jako puno neodgovornog ponašanja prema budžetskom novcu i resursima prema kojima se mora domaćinski odnositi”.

– Mi smo to radili u tišini i nismo željeli da iznosimo te stvari u javnosti kako bi predstavljali eventualni kriminal, jer kriminal ne trebaju da procesuiraju građani, nego nadležne institucije kao što su tužilaštva. Nismo se bavili prethodnicima niti ćemo se na taj način baviti u budućnosti, nego ćemo se baviti načinom kako doći do boljih rezultata, jer jedino ćemo tako reći da smo bolji o drugih i o nama će govoriti naša djela – rekao je premijer ZDK.

Odgovarajući na pitanje novinara vezano za najavu štrajka upozorenja na Univerzitetu u Zenici, koji je odbio Vladin prijedlog da se svim zaposlenim linearno poveća plaća za 250 KM, maksimalan iznos naknade za prevoz uveća sa 250 na 350 KM te da se mladim istraživačima finansiraju troškovi doktorskog studija, premijer Pivić je poručio da Vlada “neće dozvoliti bahaćenje i nedomaćinski odnos prema budžetskim sredstvima i da uz to nema adekvatnih rezultata i uspjeha koje smo imali u javnim ustanovama i preduzećima”.

– Izvršili smo analizu rada svih ustanova. Jedna od ustanova koje pokazuju zabrinjavajuće rezultate je Univerzitet u Zenici, jer menadžment ne dostavlja podatke Upravnom odboru, oglušuju se o primjenu zakona, nižim podzakonskim aktima ponoštavaju zakone i oni rade na granici nezakonitosti – rekao je premijer, pojasnivši da smatra da se menadžment umiješao “preko svojih privatnih sindikata kako bi izvojevao tzv. funkcionalne dodatke“. Dodao je da takvih dodataka ima oko 130, a uposlenika nastavnika oko 140, što znači da svaki nastavnik ima neki funkcionalni dodatak, a neki nastavnici i po dva ili tri dodatka.

– Mi ne želimo da se na taj način plaća nerad, odnosno da se to predstavlja kao uslov za funkcionisanje Univerziteta. Oni su morali po ranijem kolektivnom ugovoru da usvoje pravilnik o plaćama ali nisu to željeli jer su htjeli da svoje redovne obaveze koje ulaze u radno vrijeme naplate kroz funkcionalni dodatak čime bi se praktično duplo platio isti posao. To je za nas neprihvatljivo. Želimo svima da pomognemo ali ne želimo podržati jedan takav bahati odnos, gdje se ne želi primjeniti zakon, gdje se statutom krši zakon i želimo poslati poruku menadžmentu UNZE da će imati podršku samo ako budu radili u skladu sa zakonom, a nikako da to bude privatizacija univerziteta – rekao je premijer Pivić, dodavši da je uvjeren da “preko 80 posto zaposlenih ne podržava takav pristup”.

– Postojao je pritisak menadžmenta na one kojima bi se povećala plata za 250 KM da oni iskažu nezadovoljstvo i kažu da nisu za potpisivanje takvog kolektivnog ugovora, što smatramo jednom vrstom ucjene – rekao je premijer ZDK.

Predsjedavajući Skupštine Ćazim Huskić rekao je da je ova skupština u protekla dva mjeseca usvojila četiri zakona i dva zakona u formi nacrta, a donesen je niz drugih akata važnih za funkcionisanje i rad institucija ZDK, budžeti i finansijski planovi javnih ustanova.

– Svi akti koji su došli u Skupštinu, a spušteni su iz Vlade su implementirani. Na tri posljednje sjednice smo razmatrali 18 tačaka. Kada je u pitanju 2023. godina, od 90 akata predviđenih po planu i programu rada, Skupština je realizirala 48 akata, od toga 39 akata koji nisu bili predviđeni programom rada Skupštine, ali jesu bili definisani programom rada Vlade koja je nametnula takav tempo. Skupština ZDK će sigurno pratiti ovu Vladu u njihovim nastojanjima i tempu koji je izuzetno dinamičan – rekao je predsjedavajući Huskić.

Press služba ZDK