Home » PRAVNA ANALIZA (VIDEO): Mogu li podaci sa Sky i ANOM aplikacija biti dokazi na sudu?
BIH

PRAVNA ANALIZA (VIDEO): Mogu li podaci sa Sky i ANOM aplikacija biti dokazi na sudu?

Nasuprot očekivanjima da će podaci iz SKY aplikacije značajno doprinijeti uspjehu u borbi protiv organizovanog kriminala, iz pojedinih stručnih krugova, a posebno iz reda advokata koji su aktivni u tekućim predmetima, stavljaju se brojni prigovori u smislu da su dokazi pribavljeni sky aplikacijom nezakoniti. Advokat Almin Dautbegović za Žurnal analizira sudsku praksu iz nekoliko zemalja o priznavanju podataka iz te i ANOM aplikacije.

Prema policijskim izvorima, oko 2.000 građana Bosne i Hercegovine je koristilo ovu aplikaciju. Uglavnom je koriste organizovane kriminalne grupe, a u manjoj mjeri i ljudi iz biznisa, kako bi osigurali tajnost svojih poslovnih pregovora i dogovora.

Do sada znamo da je ova aplikacija  korištena ponajviše za dogovaranje većih pošiljki droge. Kriminalci su bili u uvjerenju da su korištenjem ove aplikacije zaštićeni od prisluškivanja.  Cijena licence za korištenje iste je od 600 do 2.200 eura, u zavisnosti od dužine trajanja licence. Aplikacija koja je napravljena da pruža maksimalnu privatnost i sigurnost svojim korisnicimna, ima tako jaku enkripciju da su čak i proizvođači tvrdili kako ne mogu dešifrovati poruke.

BROJNI PRIGOVORI ADVOKATA

Nakon što je Sky aplikacija „raspakovana“ i omogućen pristup njenom sadržaju, pohranjenom na platformi koja se inače nalazi u Republici Francuskoj, porasla su očekivanja javnosti u Bosni i Hercegovini da će se raskrinkati kriminalci koji su do sada uspijevali izmaći ruci pravde. Među njima su i neki političari, sudije, tužioci i policajci, te drugi djelatnici na raznim nivoima vlasti. Bilježimo i prva suđenja  po optužnicama čiji su ključni dokazi  pribavljeni sky aplikacijom. Pravomoćnih presuda zasad nema.

Nasuprot očekivanjima da će pomenuta aplikacija značajno doprinijeti uspjehu u borbi protiv organizovanog kriminala, iz pojedinih stručnih krugova, a posebno iz reda advokata koji su aktivni u tekućim predmetima, stavljaju se brojni prigovori u smisu da su dokazi pribavljeni sky aplikacijom nezakoniti. Inače, sky aplikacija i njeno slušanje i preuzimanje poruka od strane policije i tužilaštva svrstavamo u kategoriju posebnih istražnih radnji, čijom primjenom se zadire u privatnost zaštićenu Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te su procesnim pravom svih država uspostavljena pravila i procedure kada država može posegnuti za ovim mjerama, makar da se zadire u zaštićena ljudska prava i slobode pojedinca.

Pojednostavljeno rečeno, radi se o formalnim zahtjevima policije i tužilaštva sudu da odobri ovu i bilo koju drugu posebnu istražnu radnju u predmetima organizovanog kriminala, kada se na drugi način nisu mogli pribaviti upotrebljivi dokazi protiv osumnjičenih za koje postoji razumno uvjerenje da su počinili krivično djelo. Suština prigovora se svodi na utvrđivanje identiteta korisnika aplikacije koji prilikom njene kupovine nisu sklapali bilo kakav ugovor, niti se legitimisali, a u korištenju aplikacije obično su koristili kodna imena, te da je aplikacija „raspakovana“ i podaci dostupni organima gonjenja nakon što su krivična djela dovršena, tako da organi gonjenja nisu mogli obezbijediti naknadnu dokaznu građu. I naravno, komunikaciju u realnom vremenu nisu pratile naredbe suda.

RAZLIČITA PRAKSA U EVROPSKIM DRŽAVAMA

Šta o svemu navedenom kaže dosadašnja sudska praksa evropskih država i država u našem okruženju?

Ustavni sud Republike Francuske, odlukom od 08.aprila 2022. Godine, u najbitnijem kaže da se dokazna vrijednost skay aplikacije ne može promatrati izvan okvira konkretnih predmeta. Korištenje ovih dokaza može odobriti samo nadležni sud i ako su sve formalne procedure ispoštovane onda nema ništa sporno u vezi sa korištenjem dokaza pribavljenih putem ove aplikacije.

Viši pokrajinski sud u Beču, u pritvorskom predmetu iz decemba 2021. godine, odlučujući o produženju pritvora i procesnim prigovorima osumnjičenog, koji se svode na prigovor nezakonito pribavljenih dokaza putem aplikacije ANOM, odbija isti kao neosnovan, te da je praćenje i korištenje mobilnog telefona, čiji je vlasnik osumnjičeni, a proisteklih iz nadzora istražne kancelarije (FBI), u skladu sa austrijskim propisima. U ostalom dijelu presude sud se bavi procesnim pitanjima korištenja međunarodne pravne pomoći, potrebe postojanja sudske naredbe i ostalim aspektima zakonitog korištenja posenih istražnih radnji.

Interesantan je zaključak tog suda koji kaže da su počinioci krivičnih djela nabavili skupe kriptovane mobilne telefone za krivična djela koja su namjeravali počiniti. Drugim rječima, zašto bi kupovali i koristili se skupom mobilnom aplikacijom, ako neće njom dogovarati izvršenje krivičnih djela?

„Holandija Sky pao pred holandskim sudom“, piše holandska štampa. Radi se o slučaju vezanom za šverc droge pod nazivom “Pharmaceutica”. Predmet se odnosio na međunarodni šverc kokaina iz Kolumbije u luke Antverpen i Roterdam. Kabinet federalnog državnog tužioca obradio je inkriminirajuće poruke sa “SKY” ECC. Te su poruke navodno pokazivale da je B.A. učestvovao u uvozu kokaina. Sud isključuje te Sky ECC poruke iz spisa predmeta. Stav suda je da nije sigurno da dotični Sky ECC račun, s pozivnim znakom “Hannibal”, pripada B.A.-u i poruke se ne odnose na činjenice laboratorije kokaina. Dakle, sud nalazi da nije dokazan identitet korisnika aplikacije. Kod ostalih optuženih žalbe su odbijene i osuđujuće presude potvrđene.

Interesantno je razmišljanje i stav Višeg regionalnog suda u Minhenu, novijeg datuma (kraj 2023.)

Prema rezultatima istrage, tužilaštvo temelji optužnicu na analizi sadržaja ANOM chata. Optuženik je otvoreno komunicirao o transakcijama narkotika putem ANOM messenger, što je i jedini dokaz, koji po mišljenju suda nije upotrebljiv. U istoj presudi sud problematizira identitet treće zemlje nepoznat u ANOM-u, odnosno nepostojanje sudskih naloga protiv optuženih, koji bi bili prihvatljivi kao međunarodna pravna pomoć.

TUMAČENJE ILI DOKAZ?

Pred podgoričkim Višim sudom je odgođena  kontrola optužnice protiv predsjednika Opštine Budva Mila Božovića i grupe, zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca droge. Advokati iz redova odbrane su ukazali na to da tužilaštvo nije omogućilo da i oni imaju uvod u SKY materijal koji je predložen kao dokaz. Naime, tužilac je obećao  da će i odbrani omogućiti program kroz koji se čita materijal. To nije urađeno, pa su advokati odbrane naveli sumnju u validnost tog materijala i predložili da se izuzme iz spisa. Naime, advokati su zatražili su da im tužilaštvo  dostavi izvorni, a ne obrađivani materijal sa SKY,  kao i program kojim je taj materijal obrađen. Oni su naveli da jedan dio materijala uopšte ne mogu da otvore i da nema ni datuma kada je materijal nabavljen, te da sumnjaju u njegovu validnost. Odbrana smatra da ono sto je tužilaštvo punudilo sudu predstavlja  tumačenje SKY komunikacije od strane tužilaštva, a ne dokaz. Sud je prihvatio argumentaciju advokata odbrane, te ročište odgodio.

U postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, u kome sam angažovan u kao branilac jednog od optuženih, dokazi iz SKY aplikacije su upravo onakvi kako to vide advokati u Podgorici, u pomenutom predmetu. Tužilaštvo će tumačiti SKY komunikaciju, odbrana neće imati izvorni materijal, ali u svakom slučaju komunikacija je svojevrsna istorija razgovora iz prošlosti, ako bi navodi optužnice bili tačni krivično djelo je odavno dovršeno, nije uhvaćen na djelu niti jedan počinilac, ništa od robe nije zaplijenjeno, tako da sam postupak neće imati efekte koje inače ima krivični progon. Ono što tek slijedi jeste spoznaja šta će od dosadašnje prakse evropskih sudova koristiti naš Sud.