Home » Azimuth 135 na Magliću
BIH

Azimuth 135 na Magliću

Iako je planirana od proljeća, veoma nepovoljna prognoza u Julijskim Alpama je otkazala našu turu na najvišu planinu Slovenije, Triglav.
Analizirajući vremenske prilike, uz međusobni dogovor, odlučili smo da se pokušamo popeti na najvišu planinu Bosne i Hercegovine, Maglić (2386 mnv).
Šesnaestočlana ekipa našeg udruženja, spremna i motivisana, sa Lokve Dernečište, “Poštarevom” stazom, popela se za tri sata.
Povoljne vremenske prilike su nam dale veoma široke poglede na vidokrug od bliskih planina Volujak, Bioč i Zelengora do udaljenih Durmitor, Visočica Treskavica i druge.
Sa vrha smo se spustili na Trnovačko jezero, a potom, preko Suve Jezerine, došli na Prijevor. Ukupna dužina ove veoma teške ture bila je 16 km, a trajala je 10 i pol sati.
Ovo je bila odlična proba za uvrštavanje Maglića u naš novi tematski planinarski ciklus priječenja/preskoka planinâ.
Priključite se našoj koloni.