Home » Povećana sredstva za esencijalnu listu lijekova, ortopedska pomagala i banjsko liječenje
Zenica

Povećana sredstva za esencijalnu listu lijekova, ortopedska pomagala i banjsko liječenje

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2023. godinu koji iznosi 250.139.895,00 KM.

Ministrica zdravstva Tanja Radoš Kosić kazala je da su planom povećana sredstva po mnogim stavkama, a posebno za Esencijalnu listu lijekova za koju je planirano 34,4 miliona KM, što je za 4,2 miliona KM više u odnosu na realizaciju u 2022. godini.

– To će omogućiti ukidanje ograničenja propisivanja za pojedine lijekove i uvođenje novih lijekova na esencijalnu listu lijekova – kazala je ministrica Radoš Kosić.

Naglasila je da su za ortopedske sprave i pomagala planirana sredstva u iznosu od 7,75 miliona KM, što je za 2,15 mil. KM više u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu.

– Razlog povećanja sredstava na ovoj stavci je što su na listu ortopedskih pomagala uvrštena nova pomagala, proširene su indikacije za ostvarivanje prava na određena ortopedska pomagala – senzore za mjerenje glukoze u krvi za sva osigurana lica do 18 godina života te studente do 26 godine zivota – rekla je ministrica zdravstva ZDK.

Za zdravstvenu zaštitu u specijalnim bolnicama (lječilišta – banje) planirana su sredstva u iznosu od 1.450.000,00 KM, što je za 700.000,00 KM više u odnosu na planirana sredstva za 2022. godinu. To će, dodala je, omogućiti da se uvaže mnogobrojni zahtjevi pacijenata na banjsko liječenje koji do sada nisu mogli biti realizirani zbog nedovoljno predviđenih sredstava.

Također je istakla da je za program preventivne zdravstvene zaštite (skrining mamografija) planirano 450.000,00 KM što je 250.000,00 KM više u odnosu na planirana sredstva u 2022. godini.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Omer Škaljo rekao je da je u odnosu na prethodnu godinu planiran rast ukupnih prihoda u iznosu od oko 14 miliona KM ili 6,3 posto.