Home » Potpisan novi kolektivni ugovor za Univerzitet u Zenici
Zenica

Potpisan novi kolektivni ugovor za Univerzitet u Zenici

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Mirza Mušija i predsjednik Sindikata srednjeg, visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture ZDK Đevad Hadžić, u prisustvu premijera Nezira Pivića, potpisali su danas Kolektivni ugovor za oblast visokog obrazovanja za područje ovog kantona.

Kolektivni ugovor predviđa linearno povećanje plaća zaposlenih za 250 KM, povećanje iznosa prijevoza sa maksimalnih 250 na 350 KM te potpuno finansiranje troškova doktorskog studija za asistente i više asistente Univerziteta u Zenici. Premijer Pivić je izrazio zadovoljstvo što je usaglašeno linearno povećanje plaća za sve zaposlene, jer, kako je rekao, živimo u vremenu inflacije i povećanja troškova života te je veoma značajno da povećanje plaće osjete svi uposlenici.

– Imali smo prepreke tokom pregovora, jer je menadžment smatrao da povećanje treba da bude procentualno, a mi smo smatrali da povećanje treba biti linearno i ovdje bih se posebno zahvalio predsjedniku Sindikata srednjeg, visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture koji je zastupao interese svih zaposlenih. Moram kazati i da je bilo određenih pokušaja, kako sam ih nazvao, privatnih sindikata da ospore ovako dobar, važan i značajan kolektivni ugovor, iako zaista donosi poboljšanje materijalnog statusa svih zaposlenih na UNZE – rekao je premijer Pivić.

Izrazio je posebno zadovoljstvo zbog finansiranja troškova doktorskog studija za mlade istraživače UNZE, pojasnivši da će doktorski studij biti finansiran i asistentima i višim asistentima koji doktoriraju na univerzitetima izvan ovog kantona i to putem programa podrške Vlade i resornog ministarstva.

– Svjedočimo da su svi ti pokušaji, pritisci pa čak i okupljanja određenih nastavnika, koji su obmanuti od strane menadžmenta UNZE, bili bezuspješni da se zaistavi potpisivanje ovako kvalitetnog i značajnog kolektivnog ugovora – rekao je premijer ZDK.

Najavio je da će se Vlada u narednom periodu posvetiti analizi stanja na UNZE, prije svega tzv. funkciononalnih dodataka za nastavno osoblje.

– Nemamo ništa protiv funkcionalnih dodataka, ali imamo protiv toga da se ovi dodaci koriste da određeni profesori imaju dva, tri ili više dodataka i da imamo 130 funkcionalnih dodataka, što nema ni na jednom univerzitetu. Uradit ćemo analizu prije usvajanja dodatnih akata predviđenih kolektivnim ugovorom, a to su normativi i standardi te pravilnik o plaćama, kada ćemo definitivno precizirati sve ono što jeste za analizu. Već imamo određene izvještaje sa UNZE i sigurno ćemo uvesti reda, ali ćemo dati maksimalnu podršku radu i naučno-istraživačkom radu i daćemo podršku da se naš univerzitet vrati na na poziciju gdje je nekad bio, jer smo ozbiljno pali na svim rejting listama – rekao je premijer Pivić.

Predsjednik Sindikata srednjeg, visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture ZDK Đevad Hadžić zahvalio se pregovaračkim timovima Sindikata UNZE i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, rekavši da je kolektivnim ugovorom omogućeno za naredne tri godine definisanje uslova i odnosa koji obuhvataju prava svih zaposlenih na UNZE.

– U svakom pregovaračkom procesu postoje šumovi, kojih je bilo i tokom pregovaranja ovog kolektivnog ugovora, ali snagom sindikalnog djelovanja i jedinstva mi smo uspjeli naći kompromise i doći do rješenja koja su u kolektivnom ugovoru zadovoljavajuća i koja ne omogućuju nijedno umanjenje prava koja trenutno imaju zaposleni na UNZE, bili nastavno ili nenastavno osoblje – rekao je Hadžić.

Naveo je da je sindikat ranije detektovao probleme koji onemogućuju razvoj i napredak UNZE, a to je, prije svega, loša sistematizacija radnih mjesta, loš pravilnik o raspodjeli vlastitih prihoda, ali i loše pozicioniranje mladog naučnog kadra.

– I tu smo postigli određene napretke i na tom polju ćemo dalje djelovati i insistirati da se kod izmjena i dopuna standarda i normativa definišu uslovi da se može donositi i nova sistematizacija, a famozni funkcionalni dodaci urede na zakonit i transparentan način. Očekujemo i tražimo da menadžment UNZE bez odlaganja implementira sve stavke kolektivnog ugovora, budući da imamo loše iskustvo u prethodnom kolektivnom ugovoru, jer je ostalo neimplementiranih dijelova kolektivnih ugovora za nastavno i nenastavno osoblje na UNZE – rekao je Hadžić.

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija naglasio je da je suština da je kolektivni ugovor dao prednost naučno-istraživačkom radu, a da je za plate i naknade zaposlenih opredijeljeno 2,3 miliona KM.

– Suština je da imamo iskustvo i mladost, mlade naučno-istraživačke radnike, koji će podići rejting i podići UNZE na mjesto koje mu i pripada. U konačnici, najbolja kombinacija jeste iskustvo i mladost i nadam se da ćemo ovim kolektivnim ugovorom iskustvo dati prednost mladim ljudima da iskorače i daju doprinos razvoju UNZE – rekao je ministar Mušija.