Home » Podcast Jedan sat – Vedran Tuce, Zeničanin na čelu Sarajevske filharmonije
Gosti

Podcast Jedan sat – Vedran Tuce, Zeničanin na čelu Sarajevske filharmonije

Gost N1 podcasta Jedan sat je Vedran Tuce, direktor Sarajevske filharmonije. Kako se dosjetio da maestro Mutti diriguje slavljeničkim koncertom u oktobru, šta su još planovi za jubilej i budućnost uopće, te kako je shvatio da nema uspjeha u poslu bez žena u timu priča nam karizmatični Tuce. Otkriva i kako se desila slučajna ljubav između njega i klarineta, kako je počeo upravljati sportskim letjelicama, a kako kao muzičar dospio na listu glumaca brojnih domaćih filmova i serija i zavide li mu profesionalni glumci na tome.

Vedran Tuce rođen je 1976. godine u Zenici gdje je završio osnovnu i srednju muzičku školu (teoretsko-pedagoški odsjek i duvački odsjek glavni predmet-klarinet), a pohađao je i matematičku gimnaziju. Studij je upisao 1996. godine na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi profesora Aleksija Rađana i 1999. godine diplomirao najvećom ocjenom. Postdiplomski studij upisao je 2000. godine na istoj akademiji i u roku, 2002. godine, diplomirao te stekao zvanje magistra klarineta. Svoje akademsko obrazovanje nastavio je 2004. godine na Muzičkoj akademiji u Bernu (Hochschule der Kunste Bern, Švicarska) gdje upisuje još jedan trogodišnji postdiplomski studij, za klarinet i bas klarinet, u klasi prof. Emesta Molinarija, koji je 2007. godine uspješno završio najvećom ocjenom.

Od 2008. godine šef je Odsjeka za duvačke instrumente i harmoniku na kojem su se, u tom periodu, ponovo pokrenuli smjerovi Oboa, Homa, Saksofon i Fagot, koje Muzička akademija u Sarajevu nije imala od početka agresije 1992. godine. U periodu 2008-2012. godine Tuce Vedran vršio je dužnost koordinatora za Bolonjsku reformu i osiguranje kvaliteta na Muzičkoj akademiji u Sarajevu te kroz rad u raznim komisijama dao svoj doprinos usklađivanju nastavnih i drugih procesa u visokom muzičkom obrazovanju sa najnovijim evropskim i svjetskim dustignućima na tom polju. Pisao je članke o pomenutim temama koji su objavljeni u zbornicima radova u izdanju Univerziteta u Sarajevu. Radio je u komisiji za izradu pravilnika za drugi ciklus studija, a bio je i član komisije za pripremu pravilnika za treći ciklus studija.

Kao umjetnik nastupao je u mnogim zemljama Evrope (Švedska, Švicarska, Italija, Rumunija, Albanija, Hrvatska, Srbija, Slovenija, Kosovo, Crna Gora, Austrija itd…) i u Sjedinjenim Američkim Državama. U SAD, u dva navrata, nastupa u New Yorku i Washingtonu te u glasovitom Carnegie Hall-u i Great Mason Lodge. Bio je dugogodišnji član Simfonijskog orkestra u Zenici, a sezone 2012/13. i 2013/14. svirao je prvi klarinet u Sarajevskoj filharmoniji i ostvario nekoliko desetaka nastupa izvodeći djela simfonijske literature, opere i baleta. Kao solist nastupio je sa Sarajevskom filharmonijom, zeničkim Simfonijskim orkestrom i Simfonijskim orkestrom Mostar te mostarskom Simfonijetom. Suosnivač je i stalni član ansambla za savremenu umjetničku muziku SONEMUS s kojim je na oko sedamdeset koncerata širom Evrope, izveo mnoga djela savremene umjetničke literature, nastupio na oko trideset koncerata na kojima su premijemo izvođena djela u BiH, nekoliko praizvedbi, snimio dva CD-a, a nekolicina djela savremenih kompozitora napisana je za njega. Od 2011. godine stalni je član sarajevskog duvačkog kvinteta PER SEMPRE. Nastupao je sa nekoliko renomiranih evropskih ansambala za savremenu muziku kao što su PREART, Rue du Nord ali i sa renomiranim solistima poput Wolfganga Meyera, Emesta Molinarija, Conradina Brotbecka, Mathiasa Arthera i dr. Sarađivao je sa nizom poznatih kompozitora današnjice. Bio je član žirija na mnogo međunarodnih takmičenja i predavač na seminarima u zemlji i inostranstvu. Koristi sve poznate nove i savremene tehnike sviranja na klarinetu i bas klarinetu te konstatno istražuje nove mogućnosti zvuka.

Od 2012-2015. godine obavlja funkciju Prodekana za umjetničku djelatnost i odnose s javnošću na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Trenutno je stalno zaposlen kao Vanredni profesor na predmetima iz oblasti Klarinet na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

Biografija preuzeta sa sajta Muzičke akademije Sarajevo
Video: Podcast Jedan sat N1