Home » Osam gradilišta na Koridoru VC, brojni benefiti za privrednike
BIH

Osam gradilišta na Koridoru VC, brojni benefiti za privrednike

Koridor Vc najzahtjevniji je infrastrukturni projketa u našoj zemlji ikada. Na završetak čekaju mnogi, jer time će se olakšati protok robe, i putnika, smanjiti troškovi ali i bolje povezati naša zemlja sa zemljama regiona. A da se radi govori osam gradilišta koja su trenutno aktivna, što će donijeti novih 38 kilometara Koridora Vc. Izgradnja Koridora 5C za Bosnu i Hercegovinu predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, a veliku podršku u realizaciji projekta daje i Evropska unija koja ima veoma značajnu ulogu kao partner. Ztao iz EU poručuju da se mora brže graditi i da Koridor treba biti gotov do 2028. godine. Naša ekipa posjetila je gradnju Koridora V5 nekih 40 kilometara od Zenice. Pogledajte kako se gradi i koliko privrednicima znače novi kilometri.

Autor: O kanal