Home » Okrugli sto “Institucionalna i religijska prevencija nasilja u društvu”
Zenica

Okrugli sto “Institucionalna i religijska prevencija nasilja u društvu”

Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo danas u Zenici učestvuje u radu okruglog stola o temi “Institucionalna i religijska prevencija nasilja u društvu”, koji s partnerima organizira Radna grupa za prevenciju nasilja u društvu Gradskog vijeća Zenica.

Partneri su i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, Odbor za međureligijsku saradnju Zenica te Mreža vjernica BiH.

-Danas sam došao da dam podršku Međureligijskom vijeću BiH i predstavnicima institucija, od kantona, FBiH i države BiH. Pa i danas, nije nikada kasno, da se ukaže institucijama FBiH i kantona da neke stvari treba raditi brže, bolje…Da treba donositi, mijenjati zakone, da vlast mora obezbijediti novac, infrastrukturu da se oni kojima treba pomoć, imaju kome obratiti. Sve ono što danas treba poduzeti kada je u pitanju prevencija. Nažalost, na prostoru BiH svaki se dan dešavaju takve stvari – istakao je Lendo.

Podvukao je da upravo iz tih razloga treba što prije popraviti zakonsku regulativu te je uskladiti s evropskim regulativama kako bi prevencija i borba protiv nasilja bila uspješnija.

Zeničanka Alma Kratina (DF), zaustupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH i predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova, naglašava kako ta komisija već duže vrijeme radi aktivno na donošenju zakonske legislative vezane za potpuni pravni okvir koji se tiče nasilja u porodici.

-Ova je komisija, u prošlom mandatu, u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je u dobroj mjeri, usklađen s Istanbulskom konvencijom. Mi smo svoj nastavili i u ovom mandatu. Nažalost, vlada – ni ona, a ni ova sada, ne pokazuje zaista odgovornost da konačno pristupi izmjeni zakonskog okvira koji imamo u FBiH, a na šta smo se i obavezali još prije više od 10 godina ratificirajući Istanbulsku konvenciju – podsjetila je Kratina.

U ovom momentu, ocijenila je, nemamo potpuno zaštitu žrtava nasilja, ali ni oštrije kazne za nasilnike. Federalnom ministarstvu pravde zaključkom je još u septembru prošle godine naloženo od Parlamenta FBiH da u roku od 90 dana dostave novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, koji će biti usklađen s Istanbulskom konvencijom, kao i izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH. To se, kako je navela, nije desilo do današnjeg dana.

Vijećnica u Gradskom vijeću Zenica Emina Babić (SDA), koordinatorica Radne grupe za prevenciju nasilja GVGZ-a, pokrenula je inicijativu za sazivanje ove, treće aktivnosti za prevenciju nasilja u Gradu Zenica.

-Ovo je i dalje naš pokušaj institucionalne prevencije nasilja, općenitog nasilja u društvu, s obzirom da je i povjerenje građana već sada značajno opalo. Jedini način naše borbe za prevenciju nasilja je da zajednički sjednemo za stol. Ovdje se radi o institucionalnoj podršci vladinog i nevladinog sektora – kazala je Babić.

Smatra kako vlast i Međureligijsko vijeće mogu mnogo učiniti u tom pogledu.

Prevencija nasilja, dodala je, znači “prepoznavanje nasilja u ranoj dobi” pa je zajedničko djelovanje pravi put prema tom cilju.

Okruglom stolu prisustvuju predstavnici najmanje 12 institucija, koje će donijeti zajedničke zaključke te ih proslijediti institucijama vlasti.

Stručna savjetnica u Međureligijskom vijeću BiH, u ime Islamske zajednice BiH, Ajša Kasumović-Mahmutović podvukla je da je Međureligijsko vijeće BiH odlučilo da se aktivno uključi u borbu protiv nasilja.

-Kroz naše kapacitete s kojima raspolažemo, a to su crkve i vjerske zajednice, preduzeli smo konkretne korake još prošle godine, kada smo u novembru formalizirali Mrežu žena vjernica. Zapravo, Mreža će aktivno raditi kao platforma za zaštitu i promociju zaštite ljudskih prava – najavila je Kasumović-Mahmutović.