Home » Mreža za izgradnju mira prezentirala USAID-ov projekt za organizacije civilnog društva
Zenica

Mreža za izgradnju mira prezentirala USAID-ov projekt za organizacije civilnog društva

Udruženje Mreža za izgradnju mira je za organizacije civilnog društva organiziralo prezentaciju USAID-ovog projekta Snaga lokalnog/Podrška lokalnim resursnim organizacijama. S obzirom na to da je uloga civilnog sektora od velikog značaja za izgradnju bosanskohercegovačkog društva, cilj projekta je povezati organizacije radi bolje efikasnosti, saradnje i filantropije u lokalnim zajednicama.

Mreža za izgradnju mira, u okviru USAID-ovog projekta, vršit će distribuciju institucionalnih i operativnih grantova u Bosni i Hercegvini. Uz poziv za dostavljanje projektnih prijedloga, civilni sektor, koji će raditi na izgradnji kapaciteta lokalnih organizacija na rješavanju problema u svojoj lokalnoj zajednici, dobit će priliku da aplicira za dobijanje bespovratnih sredstava.

„Mi tražimo organizacije koje već imaju iskustva i koji su već prepoznate u svojim lokalnim zajednicama, ali i šire. Također – i organizacije koje rješava ju probleme, izazove u svojim lokalnim zajednicama, ali šire. Također organizacije koje već imaju otvorenu saradnju sa institucijama u Bosni i Hercegovini, na lokalnom nivou, entiteskom i nivou države Bosne i Hercegovine”, navodi Dajana Čelebić, programska menadžerica Mreže za izgradnju mira.

Osim već iskusnih organizacija civilnog sektora koje su prisustvovale prezentaciji projekta, tu su i potpuno nove organizacije koje kroz različite ideje okupljaju mlade. Jedna od njih je Klub lokalnih talenata Zenica, koji su se oformili prošle godine u okviru programa Talent magnet kao podrška mladim da usavršavaju svoj talenat, ali i da budu društveno korisni.

“Svjesni smo da kroz umjetnost talentovani ljudi mogu jasnije percipirati probleme u lokalnoj zajednici, te je stoga i to jedan od ciljeva da jasnije vidimo te probleme, jasnije ih detektujemo i radimo na njihovom rešavanju”, objašnjava Adis Kriko, koordinator Kluba lokalnih talenata Zenica.

U spektru političkog i društvenog djelovanja gdje vlade ne mogu doći, uz dobru, produktivnu saradnju između nevladinih organizacija, institucija, pa čak i sa privrednim društvima, moguće je jačati kapacitete zajednice.

“USAID je jedna od vitalnih organizacija američke Vlade koja je i Zenici i Bosni i Hercegovini jako valjala. Na ovaj način mi možemo da vidimo kako lokalne nevladine organizacije mogu da skupe neki mali fond da bi djelovali na način kako se deluje u lokalnim zajednicama koje vlade ne mogu da pokriju”, ističe Sead Pašić, direktor Američkog kutka.

Organizacije će kroz dvije vrste grantova, koje će biti definisane smjernicama i uputama prilikom objave javnog poziva, krajem januara iskoristiti ovu priliku.

federalna.ba