Home » Laboratorija za vode AVP Sava – Rijeka Spreča najzagađenija, Una najčistija
BIH

Laboratorija za vode AVP Sava – Rijeka Spreča najzagađenija, Una najčistija

Agencija za vodno područje rijeke Save (AVP Sava) ima šest sektora, a jedan od njih je Sektor laboratorije za vode u okviru koje rade tri odjeljenja – za biologiju, hemiju i odjeljenje za uzorkovanje i otpadne vode.

VIŠE NA OVOM LINKU