Home » Premijeri Kantona u Vladi FBIH: – 200 miliona KM za infrastrukturne projekte
BIH

Premijeri Kantona u Vladi FBIH: – 200 miliona KM za infrastrukturne projekte

Ugovori u ukupnoj vrijednosti od 200.000.000 KM odnose se na finansijsku pomoć Vlade Federacije BiH kantonima za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto. Podsjetimo, Vlada je na svojoj 316. sjednici održanoj 26. maja 2022. godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI“, u iznosu od 200.000.000 KM.

Sretni smo da možemo prezentirati politiku Vlade vezanu za raspodjelu sredstava iz budžeta za kantone u finansiranju infrastrukturnih projekata važnih za Federaciju. Prenosimo ciljeve i na niže nivoe vlasti, a vezani su za poslovno okruženje, zelenu energiju, tržište transporta, industriju, zapošljavanju, zdravstvene zaštite. Sredstva će se koristiti za strukturalne reforme. Nadamo se da ce se novac koristiti za ublažavanje posljedica koje imamo ali i da će unaprijediti živote ljudi u njihovim sredinama – kazala je Jelka MIličević ministrica finansija. Premijer Vlade FBiH Fadil Novalić je kazao da je ovo pečat na ulogu Federacije.

200 miliona maraka po treći puta dajemo Kantonima i opštinama dajemo 39 miliona. Prepakivali smo, pola rekli da se investira u infrastrukturu važnu za Federaciju, a interes je sve povezivanje i općina i gradova i entiteta. Nije ovo sve što radimo u savezu sa kantonima. Založili smo se da ispravimo ranija neravnopravna ekonomska davanja. Sve obaveze koji su kantoni različito servisirali kao što je slučaj sa doplatkom digli smo ga na viši nivo – kazao je premijer Fedeacije BIH Novalić, te dodao:

-Nadam se da ćemo i dalje u dobrom okruženju mi i kantoni sarađivati na dobrobit građana, izjednačavanje njihovih prava bez obzira gdje žive.

Premijerka u BPK Aida Obuća je obećala da će se ova pomoć namjenski potrošiti u dobrobit svih građana.

-Dobijamo ovu podršku treći put uz budžeta FBiH. Iako smo dobili najmanji dio od 4 miliona maraka, što je 9 do 10 posto našeg budžeta i to je jako značajno. BPK na iznos finansijskih sredstava koji nam pripada po raspodjeli ima ponder 2 pa nam se iznos pomoći dupla. Namjenski ćemo potrošiti svaki djelić sredstava zbog dobro biti građana – kazala je Obuća.

Premijer Posavskog kantona Đuro Topić je kazao kako im zbog COVID-a nedostaje sredstava i da su imali više rashoda u proteklom periodu. Ovo što smo danas dobili pomoći će stabilizaciji budžeta Kantona, dajemo novac i ove godine kao i sljedeće za ulaganje u infrastrukturu jer imamo značajne potrebe – rekao je Topić.

Od ukupnog iznosa, a na osnovu utvrđenih kriterija, Unsko-sanskom kantonu pripada 23.903.093 KM, Posavskom 7.601.971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom 4.152.192 KM, Srednjobosanskom 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Sarajevskom 36.178.423 KM, te Kantonu 10 iznos od 7.358.882 KM.