Home » Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu: Od jeseni sukcesivna primjena inoviranih nastavnih planova i programa
BIH

Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu: Od jeseni sukcesivna primjena inoviranih nastavnih planova i programa

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona okončali su realizaciju projekta ”Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu”, koji je implementiran uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini te pomoć ambasada Republike Italije i Kraljevine Norveške.

Na kurikularnoj reformi radilo je dvije godine više od 100 eksperata iz različitih oblasti i veliki broj recenzenata, koji su sačinili nacrte ukupno 53 predmetna kurikuluma za redovne osnovne škole i gimnazije baziranih na ishodima učenja. Kurikulimi su usklađeni s dokumentom Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definirana na ishodima učenja u BiH, koji je donesen od strane Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH.