Home » Koalicija organizacija osoba s invaliditetom talac političkih dešavanja u ZDK-u
BIH

Koalicija organizacija osoba s invaliditetom talac političkih dešavanja u ZDK-u

O problemu socijalne zaštite najčešće govore samo oni kojih se direktno tiče. Činjenica, često od nadležnih čujemo da ovoj kategoriji naših sugrađana treba pomoći, međutim, realna slika nažalost je drugačija. Barem iz primjera oko nas. Koalicija organizacija osoba s invaliditetom u Zeničko-dobojskom kantonu nerijetko je glasna u traženju svojih prava, no za njih se moraju institucionalno boriti.

Ove godine kroz zakonska akta pokušali su djecu i osobe s invaliditetom, koje su ostale uskraćene za pravo uvođenjem federalnog zakona o dječijem doplatku zbog cenzusa gdje je invalidnina tretirana kao prihod ponovo uvesti u pravo na kantonalnom nivou.

Koalicija organizacija osoba s invaliditeom ZDK-a intenzivno radi na uvođenju svojih članova u ostvarivanja prava na naknadu za koju su ostali uskraćeni uvođenjem federalnog Zakona o dječijem doplatku. Već godinu dana invalidnina je tretirana kao prihod, što je rezultiralo pregovorima s resornim kantonalnim ministarstvom. Iako je pomak napravljen, smjena vlade predstavlja novu kočnicu u realizaciji.

“Procjena je da će biti između 600 i 800 korisnika i da će budžet na godišnjem nivou biti do 600.000 KM. Standard i pravo koje je kanton uveo je 7% od prosječne plate u kantonu”, navodi Harun Aliefendić, predsjednik Koalicije organizacija osoba s invaliditeom ZDK-a.

Uvođenjem u ovo pravo ZDK bio bi korak ispred Sarajevskog, Tuzlanskog i HNK-a, koji su to učinili ranije.

“Ovdje imamo obuhvat gdje tretiramo sve kategorije od 60 do 100%, što je jako bitno o konvenciji UN-a o izjednačavanju prava osoba s invaliditetom”, ističe Aliefendić.

Iako je ovo gorući problem Koalicije, nije jedini na kojem rade. Dugogodišnja borba za inkulizivno obrazovanje rezultirala je pomakom koji prvi put znači i sistemski riješeno pitanje asistenata.

“Sada s novim izmjenama i dopunama pedagoških standarda odlučeno je da će jedan asistent moći imati maksimalno četiri djeteta”, naglašava Amela Šekić, članica Upravnog odbora Koalicije organizacija osoba s invaliditeom ZDK-a.

Uz obrazovanje, korak naprijed napravljen je i u zdravstvu. Za ortopedska pomagala izdvaja se više novca, no i ove godine radi se na reevaluaciji Odluke o ortopedskim i drugim pomagalima jer prostora za unapređenje još ima.

“Osigurane su besplatne trakice, smanjeni su rokovi za određena ortopedska pomagala, rokovi za banje… Ima još mnogo posla, pogotovo kad su u pitanju pomagala za slijepa i slabovidna lica”, dodaje  Šekić.

“U odnosu na prije dvije godine, gdje su sredstva za ortopedska pomagala iznosila oko pet miliona KM, ove godine imamo plan da to bude osam miliona”, istakao je Adnan Džinić, dr. medicine Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a.

Dok svojim radom rješavaju brojna pitnaja, ostvarivanje prava na naknadu osobe s invaliditetom ZDK morat će pričekati do formiranja nove vlade i rebalansa budžeta što će, po svemu sudeći, potrajati do kraja ove godine.