Home » Kantonalna bolnica u Zenici uskoro će postati univerzitetska
Zenica

Kantonalna bolnica u Zenici uskoro će postati univerzitetska

Kako dodatno unaprijediti zdravstveni sektor a istovremeno zadržati mlade doktore i medicinski kadar? U Zeničko-dobojskom kantonu dugi niz godina radili su na tim pitanjima. Kantonalna bolnica u Zenici uskoro bi trebala steći status univerzitetske, što će dodatno osnažiti zdravstveni sektor u Federaciji.

Transformacijom statusa dosadašnje Kantonalne bolnice bit će osigurana kvalitetna nadogradnja aktuelnog bolničkog sistema. Značit će to podizanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a Medicinski fakultet, koji je ove godine promovisao prve doktore medicine, imat će nastavno-naučnu bazu u kojoj će mladi ljekari usavršavati svoja znanja. U situaciji kada mladi ljekari i zdravstveni kadar napuštaju našu zemlju, vrijedno spomena je da su prvi diplomanti ovog fakulteta odmah nakon školovanja dobili priliku za zaposlenje i ostanak u BiH. No, do stjecanja statusa univerzitetske bolnice prepreka je tek formalnog karaktera, jer svi uslovi koje im je Federalno ministarstvo zdravstva postavilo u aplikaciji također su ispunjeni.

Emir Softić jedan je od četvero diplomanata prve generacije Medicinskog fakulteta u Zenici. Priliku za svoje prvo radno iskustvo nije morao tražiti u drugim gradovima, niti izvan granica naše zemlje. Nakon završetka školovanja posao je dobio u Kantonalnoj bolnici Zenica.

„Meni kao mladoj osobi je svakako bitno da iskoristim svoje kapacitete i zvanje koje sam stekao zahvaljujući našem nastavnom kadru i da ga upotrijebim da pomognem svom narodu prije svega i da se nastavim boriti u svojoj liječničkoj struci“, kaže Softić.

Uporedo sa osnivanjem Medicinskog fakulteta počeo je i proces izmjene statusa Kantonalne u univerzitetsku bolnicu da bi bila stvorena adekvatna naučno-nastavna baza.

„Nekako je neobično i nije lijepo kad naši studenti dio vježbi ili one koje su vrlo bitne za održavanje i stjecanje titula moraju završiti u drugim centrima pored naše bolnice. Mi mislimo da imamo dobar kadar, zato nas posebno raduje činjenica da bolnica treba da stekne status univerziteteske, ne samo zbog bolnice već i zbog razvoja zdravstva u kantonu“, ističe prof. dr. Harun Hodžić, dekan Medicinskog fakulteta UNZE.

Direktor Kantonalne bolnice Zenica Rasim Skomorac naglašava kako ne može Medicinski fakultet u Zenici postojati bez kvalitetnog nastavnog kadra: „Većinu kadra će obezbjeđivati ova ustanova i to su dva paralelna procesa koji su komplementarni i hrane jedan drugi“.

Postupak ispunjavanja uslova za stjecanje statusa univerzitetske bolnice bio je veliki posao, baš kao što će i benefiti – i za pacijente i za zdravstveni kadar – biti brojni.

„Mi smo dužni da i dalje jačamo kadrovsku strukturu, ulažemo što je moguće više u mlade doktore i da im omogućimo razvoj u akademskom smislu. A sam status, pored lijepog naziva, nosi mnogo obaveza da treba dizati kvalitetu zdravstvene ustanove i kvalitetu zdravstvenih usluga“, dodaje Skomorac.

Materijalno i kadrovsko jačanje, izmjene zakona, a zatim i statuta – posao je koji je menadžment bolnice sa Vladom ZDK-a priveo kraju. Posljednja prepreka bile su intervencije na internim normativnim aktima, što je također urađeno.

„To je zadnji korak koji su tražili iz Federalnog ministarstva da bi naša bolnica dobila taj status i to je ono što mi čekamo dugi niz godina otkako je uspostavljen fakultet. To će biti dobra osnova za Medicinski fakultet sa jedne, a sa druge strane očekujemo i finansijska sredstva kao univerzitetska bolnica sa nivoa Federacije“, objašnjava premijer ZDK-a Mirnes Bašić (SDA).

Po okončanju dugogodišnjeg procesa zenička bolnica bit će presedan, kao prva zdravstvena ustanova u Federaciji u kojoj su izmjene statusa provedene po slovu zakona uz primjenu aktuelnih, ali i komplikovanih federalnih propisa. Na taj način trasiran je put i za druge ustanove.

A kako više nema više pravnih prepreka u vezi sa imovinskim sporovima koji su sprečavali realizaciju velikih infrastukturnih projekata u Kantonalnoj bolnici Zenica, ubrzano će se raditi na projektu energetske efikasnosti za koji su osigurana kreditna sredstva EBRD-a. Na budućoj Vladi je zadatak da u narednom mandatu realizira i projekt interventne kardiologije koji je neophodan zbog potreba pacijenata sa ovog područja.

federalna.ba