Home » Janjićki slapovi na rijeci Bosni
Zenica

Janjićki slapovi na rijeci Bosni

Janjički slapovi na rijeci Bosni- Na rijeci Bosni u kamenom koritu, između dvije Janjićke ade uzvodno od zeničkog naselja Janjići nalaze se prekrasni slapovi.

Četiri su glavne poprečne kamene pregrade u koritu rijeke Bosne. Postoje mišljenja, da jedan dio vode rijeke Bosne ponire malo ispred slapova i vraća se u riječno korito blizu naselja Janjići. Ovo mišljenje se zasniva na tome, što za sušna vremena, vodotok Bosne na Janjićkim slapovima bude jako malog protoka u odnosu na protok vode prije slapova.

Slapovi počinju na koti 346 m/m i protežu se dužinom cca 550 m, uz pad cca 11 m.

Pogledajte sjajan video ekipe dron.ba