Home » Baton realizirao tribinu “Neofašizam, pošast koja ne jenjava”
Zenica

Baton realizirao tribinu “Neofašizam, pošast koja ne jenjava”

Povodom 30 godina od početka Agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Udruženje „Baton“ Zenica organizovalo je edukativnu tribinu pod nazivom „NEOFAŠIZAM, POŠAST KOJA NE JENJAVA, posmatrano kroz prizmu balkanske prostorne i historijske dimenzije“.

Gost predavač bio je dr. sc. Sabahudin Šarić, naš zeničanin, doktor sociologije, a trenutno zaposlenik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, dok je domaćin i moderator na ovoj tribini bio Amir Ismić, doktor historijskih nauka  i predsjednik Udruženja „Baton“ Zenica.

Odlučili smo se da realizujemo ovu tribinu jer ova ideja „NEOFAŠIZMA“ na   veliku žalost sve više zahvata savremenu Europu, a smatramo da je naš gost najpozvaniji da  govori o ovom problemu, jer je njegova doktorska disertacija odbranjena na Univerzitetu u Tuzli sa naslovom „Analiza ideologije neofašizma – slučaj Bosna i Hercegovina“ identična sa našom zadanom temom.

Dr. sc. Sabahudin Šarić je u jednosatnom izlaganju sadržajno i metodološki obradio problematiku neofašizma sa posebnim fokusom na Balkan, ali i kroz prizmu same Agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu    1995.1995. godine.

KPS  BATON ZENICA

Dr. sc. Amir Ismić

Cjelokupna tribina se može pogledati ovdje