Home » Zenički studenti obavili praksu iz Krivičnog procesnog prava u pravosudnim institucijama ZDK-a
Zenica

Zenički studenti obavili praksu iz Krivičnog procesnog prava u pravosudnim institucijama ZDK-a

Sa ciljem jačanja pravosudnog sistema, Nacionalni centar za državne sudove – Ured u BiH, uz podršku Ambasade SAD-a, zajedno sa 8 javnih pravnih fakulteta i pravosudnih institucija omogućava stjecanje stručne prakse za studente u toku školovanja. Tim povodom, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici održan je okrugli sto posvećen realizaciji prvog kruga studentske prakse u pravosudnim institucijama u Zenici.

U projektu Jačanje pravosudnog sistema kroz unapređenje praktičnog osposobljavanja studenata prava /pripravnika u BiH na zeničkom Pravnom fakultetu učestvovali su studenti treće godine koji su Krivično procesno pravo slušali u zimskom semestru. O važnosti za studente govori i veliki broj prijavljenih.

„Ovo je izuzetno značajno i fino iskustvo, upoznajemo se sa stvarnim predmetima, upoznajemo se sa samom institucijom i načinom rada, upoznajemo se sa onim stvarima kojih nema tokom redovnog našeg školovanja“, govori Almin Musić, student 3. godine Pravnog fakulteta UNZE.

Kako navodi viša asistentica Lejla Zilić-Čurić 30 studenata Pravnog fakulteta izabralo da pohađa praksu: „Ima ih 35 do 40 – mali broj njih nije pohađao praksu“.

Važnost projekta prepoznale su pravosudne insitucije sa područja Zenice. Kroz ovaj vid prakse, smatraju, svi su na dobitku a naposlijetku i sam pravosudni sistem Bosne i Hercegovine.

Kako ističe Nenad Galić, direktor Nacionalnog centra za državne sudove – Ured u BiH, u narednom semestru ovakva vrsta prakse će biti ponuđena studentima na predmetu Građansko procesno pravo. Dugoročno gledano, dodaje ona, oni ovako jačaju kapacitete pravosudnog sistema.

„Bilo bi dobro da pravni fakulteti prilagode svoj nastavni program da odgajaju studente koji su zainteresovani da rade u pravosuđu, da specijalizuju svoj nastavni program, da oni već na fakultetu steknu određena saznanja o sudovima, o postupcima koji se vode kod njih“, naglašava Sabrija Agić, sudija Općinskog suda u Zenici.

A do potrebnih reformi efikasnijem radu pravosuđa doprinosit će zajednički projekti institucija i pravnih fakulteta u budućnosti.

federalna.ba