Home » Zavod za liječenje bolesti ovisnosti ZDK: Gorući problem ovisnost o kocki i opijatima
Zenica

Zavod za liječenje bolesti ovisnosti ZDK: Gorući problem ovisnost o kocki i opijatima

Bolest ovisnosti je ozbiljno stanje koje zahtijeva odgovarajuću medicinsku njegu i stručnu pomoć. Zavod za liječenje bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona je ustanova koja pruža tretman osobama koje pate od različitih vrsta zavisnosti, uključujući zavisnost o alkoholu, drogama i kocki. Od osnivanja ovog Zavoda 2005-te godine do danas, 1.855 prijavljenih osoba zatražilo je stručnu pomoć.

Bavile su se sportom, bile odlične učenice. No, loša okolina i drušvo doveli su ih do začaranog kruga iz kojeg se teško izvući. Danas su primjer onima koji trebaju tražiti pomoć na vrijeme, a ključ uspjeha svog potencijala je spoznati sebe, poruka koju šalju korisnice Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti ZDK-a.

korisnica Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK

“Trenirala sam košarku, plivanje i ples. Bila sam odličan učenik. Već u osnovnoj školi sam se susrela sa psihoaktivnim supstancama. Prvo sam probala marihuanu sa kolegicom, a nakon toga počela sam sa konzumacijom ostalog. Družila sam se sa nekim starijim društvom koje je također konzumiralo, ali vrlo brzo sam ušla u ljubavne veze sa istim interesovanjem.”

korisnica Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK

“Nakon izvjesnog perioda konzumiranja heroina i kokaina počele su zdravstvene tegobe kao što je pojava vode u plućima i to je bio prvi znak da trebam tražiti pomoć. U decembru 2019. godine su se pojavili problemi sa nogom i nakon 7 dana amputirana mi je noga. Proces liječenja bio je težak i mukotrpan sa čestim recidivima, a unazad godinu dana apstiniram i ,hvala Bogu, dobro se osjećam.”

Ovisnost se često razvija kod osoba koje već imaju određenu osjetljivost u svojoj ličnosti, a liječenje takvih bolesti obično uključuje kombinaciju medicinskih, psiholoških i socijalnih intervencija. Određena terapija utvđuje se sa pacijentom koji se odluči na proces liječenja, a svaki pregled se detaljno analizira.

NERMANA MUJČINOVIĆ, šefica odjeljenja za bihevioralne bolesti

“Mora postojati u ličnosti ta potreba da se na brzinu stekne nešto što će nas učiniti sretnim, zadovoljnim, i tako. A proces kako neko upadne u bolest ovisnosti je vrlo individualan. Neko postane ovisnik od jednog uzimanja heroina, dok druge osobe mogu nekako eksperimentisati godinama.”

SUAD BAŠIĆ, Zavod za bolesti ovisnosti ZDK

“Pri prvom pregledu se uradi kompletan fizikalni i psihijatrijski pregled. Dakle, pregleda se, ukoliko se radi o korisniku supstanci intravenski, da se nađu tragovi uboda, da li ima nekih ožiljaka da li ima nekih dodatnih komorbititeta, mimo ovih psihijatrijskih, ovisničkih i tada se počinje, u dogovoru sa pacijentom, naravno, određuje se i terapija.”

Cilj Zavoda za liječenje bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona jeste pružiti kvalitetnu i sveobuhvatnu skrb osobama koje pate od ovisnosti, te im pomoći da se vrate u društvo kao produktivni i zdravi članovi.

MIRNES TELALOVIĆ, Zavod za bolesti ovisnosti ZDK

“Mi smo postavili koncept zavoda na tri nivoa, to je prije svega prevencija, tretman i rehabilitacija. Smatramo da sam tretman neće dovesti do konačnog cilja, ali suštinski mnoge aktivnosti koje usmjeravamo ili 60-70 posto svoje aktivnosti, mi fokusiramo na prevenciju. Smatramo da je puno važnije i puno bitnije, preventivno djelovati i u tom kontekstu naš fokus jeste na mlade.”

Iz Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK ističu da su gorući problemi ovisnost o kocki i opijatima. Broj ljudi koji se liječe od alkoholizma je u porastu, što daje kao posljedicu povećan broj slučajeva nasilja u porodici. Po statističkim pokazateljima, osobe najčešće traže pomoć, odnosno liječenje, tek u dobi od 25 do 27 godina, što bi se moglo smatrati kao prilično kasno.