Home » Vlada ZDK odobrila Privrednoj komori 45.000 KM za projekat prekvalifikacije radne snage
BIH

Vlada ZDK odobrila Privrednoj komori 45.000 KM za projekat prekvalifikacije radne snage

Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila je Privrednoj komori ZDK (PKZDK) sredstva u iznosu od 45.000 KM za nastavak projekta „Aktivne mjere zapošljavanja u Zeničko-dobojskom kantonu za 2022. godinu“ koji će se realizirati u saradnji s Privrednom komorom ZDK.

Premijer Mirnes Bašić rekao je da je Privredna komora i do sada imala podršku Vlade ZDK-a, međunarodnih organizacija i nevladinog sektora, te da će provesti aktivnosti na prekvalifikaciji i stjecanja kvalifikacija naših osoba s Biroa rada.