Home » Vlada ZDK-a finansira specijalizacije i subspecijalizacije u KBZ-u
Zenica

Vlada ZDK-a finansira specijalizacije i subspecijalizacije u KBZ-u

Zdravstveni sektor jedan je od najvažnijih u našem društvu, no bez značajnije podrške vlasti napredak bi bio gotovo nemoguća misija. Tako kažu u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje je aktuelna Vlada nastavila praksu pružanja finansijske podrške Kantonalnoj bolnici Zenica, ovaj put finansiranjem specijalizacije i subspecijalizacije.

Kantonalna bolnica Zenica trenutno nema problema sa deficitom doktora specijalista, ponajviše zbog adekvatnog planiranja. No, okrenuti ka budućnosti i jačanju najveće zdravstvene ustanove mladim doktorima kroz specijalizaciju i subspecijalizaciju osiguravaju usavršavanje i dalje napredovanja.

„To je jedan od načina da se zadrže mladi ljudi jer odmah dobiju željenu edukaciju i usmjere se na ono što žele da rade u svom radnom vijeku“, navodi dr. Tarik Zulović, v.d. direktora Kantonalne bolnice Zenica.

„Medicina napreduje i ovdje kao kantonalna bolnica, uskoro univerzitetska bolnica treba da pružamo visoko diferencirane usluge, kako bismo pacijentima omogućili kvalitetnije pružanje usluga te da pacijenti ne moraju putovati u druge centre kao što je to do skora bio slučaj“, istakao je prim. dr. Ermin Čehić, pomoćnik direktora za nastavu i naučnoistraživački rad KBZ-a.

S ciljem finansijske konsolidacije zeničke bolnice, Kantonalna vlada je za namjenu sufinansiranja specijalizacija i subspecijalizacija izdvojila sredstva od 3 miliona maraka.

„Cilj ovog programa je podrška finansijske konsolidacije i restruktuiranja Kantonalne bolnice. Planiran je i za narednu godinu isti iznos i nadam se da ce ući u praksu za naredne godine“, kazala je ministrica zdravstva ZDK-a Tanja Radoš Kosić.

Sredstva izdvojena iz kantonalnog budžeta dovoljna su za finansiranje bruto plaća za 70-ak uposlenika, dok će preostali dio nadomjestiti ustanova.

„Potrebno je oko četiri miliona maraka da se finansira specijalizacija, subspecijalizacija za 70-ak usposlenika“, dodaje Zulović.

U pripremi su i novi projekti da bi bili nadomješteni bolnički kapaciteti zbog čega je važno ulagati u obrazovanje medicinskog kadra.

„Postoje usluge telemedicine tako da bismo time rasteretili kapacitete bolničke u smislu stacionarnog liječenja i zadržavanja, ali bi istovremeno bilo potrebno da imamo više specijalista, tj. subspecijalista koji bi to pratili i poboljšali kvalitetu usluga koju mogu dati pacijentu“, dodaje Čehić.

Ovakvi projekti, pored efikasnijeg pružanja usluga pacijentima i usavršavanja znanja iz raznih oblasti medicine mladih doktora dodatno će utjecati i na proces koji je aktuelan već nekoliko godina, da Kantonalna bolnica dobije status univerzitetske.

federalna.ba