Home » Univerzitet u Zenici o radu i rezultatima u 2022. godini
Zenica

Univerzitet u Zenici o radu i rezultatima u 2022. godini

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona te saglasnost Vlade ZDK da zaposle 27 asistenata, događaji su koji su obilježili godinu na izmaku na Univerzitetu u Zenici – istakao je na tradicionalnoj novogodišnjoj pres-konferenciji rektor prof. dr. Jusuf Duraković.

Duraković je zahvalio Vladi ZDK i aktuelnom premijeru Mirnesu Bašiću što su svojom odlukom omogućili, inače najmlađem javnom bosanskohercegovačkom univerzitetu, da obnovi i podmladi kadar te “prvi put u istoriji odobrila prijem i zapošljavanje 27 asistenata”, a što će zadržati mlade u državi. Odluka o prijemu novoizabranih asistenata bit će i jedina tačka dnevnog reda sutrašnje sjednice Senata UNZE-a.

– Ono što je UNZE čitavo vrijeme mučilo jeste Zakon o visokom obrazovanju ZDK. Nažalost, dobili smo zakon sa kojim, ja lično, a i akademska zajednica nismo zadovoljni. Ali, on je zakon i mi smo ga prihvatili. Ostala je i dalje dilema neusaglašenosti sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine i presudama Ustavnog suda, ali to će, vjerovatno, biti predmet nove vlade i nove rasprave. Vjerovatno ćemo s novom Vladom ZDK, veoma brzo, ići u izmjene kantonalnog zakona te njegovog usaglašavanja sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH – najavio je Duraković.

UNZE je, dodaje, osnovao Centar za energetsku efikasnost, u kojem rade nastavnici tog univerzita te već počinju ostvarivati dodatne prihode. Kao konsultanti, napominje, već su prošli na dva tendera, a najavljuje kako će se prijavljivati na sve tendere javnih institucija za koje će biti potrebno raditi “energetski audit”. U toku je zamjena Informacionog sistema UNZE-a, jer je aktuelni “nestabilan i nepouzdan”.

– Bilo je problema sa praksom za studente Medicinskog fakulteta, ali smo to uspeli riješiti na elegantan način. Tako da je prva generacija ljekara uspjela da obavi studentsku praksu u Tuzli. Nije bilo jednostavno, ali smo to uspjeli završiti jer još uvijek nismo zvanično dobili status da je Kantonalna bolnica Zenica univerzitetska bolnica – kazao je Duraković.

Pomaci su, ističe, napravljeni i u uvezivanju Instituta “Kemal Kapetanović” s domaćim preduzećima iz namjenske industrije pa očekuju sudjelovanje u njihovim projektima te dodatnu zaradu za UNZE.

– Izabrali smo kuću za izradu idejnog projekta zgrade u kojoj će biti smješteni Mašinski i Politehnički fakultet te Rektorat. Mislim da će brzo biti završen idejni projekat. Izvor finansiranja očekujemo da će, vjerovatno, biti iz donacija, pomoći Vlade ZDK pa ćemo brzo krenuti i sa izgradnjom tog objekta – najavio je on.

Problem smještaja Dekanata Politehničkog fakulteta riješili su raskidom ugovora s IPI institutom, koji je bio podstanar u tom prostoru. Uz pomoć donacije, dodaje, uradili su i fizibiliti studiju zagrijavanja “kompletnog kampusa UNZE-a” te će, uz saglasnost Vlade ZDK, odlučiti koje će rješenje izabrati kako bi “dobili optimalni način zagrijavanja kompletnog UNZE-a”.

Zgrade kampusa, napominje, “utopljene su”, ali dodaje kako je to samo preduslov da ostvare i uštede novca i energije pa rade na iznalaženju novog načina zagrijavanja.

– Opet uz pomoć Vlade ZDK, uveli smo i nove studijske programe. S ponosom želim da kažem da smo uveli studijski program Tjelesni odgoj i sport, koji je pokazao da za njega ima interesa. Nadam se da ćemo nastaviti otvarati studijske programe, koji su interesantni tržištu – najavljuje Duraković.

Projekt izgradnje zgrade Depadansa Studentskog centra, podsjeća, nalazi se u katalogu projekata javno-privatnog partnerstva, a izgradnjom tog objekta kapacitet SCZ, sa sadašnjih 228 kreveta bio bi uvećan za oko 100 novih kreveta te bi zadovoljio sadašnje potrebe za smještajem studenata tog univerziteta. Borbu sa smanjenjem broja upisanih studenata, a što je problem svih bh. univerziteta, namjeravaju dobiti otvaranjem studijskih programa na stranim jezicima, ali i privlačenjem stranih studenata.

Trenutno UNZE ima potpisane ugovore s 35 evropskih univerziteta za razmjenu studenata i nastavnog osoblja te na godišnjem nivou ostvare oko 150 razmjena.

– Organizovali smo nacionalnu Olimpijadu robotike, zahvaljujći našem prorektoru prof. dr. Maliku Čabaravdiću, koji je djecu odveo i na Svjetsko prvenstvo u robotici u Njemačkoj. I tada su nam sponzori bili Vlada ZDK i Grad Zenica. Tako da smo i tu postigli dobre rezultate i, jednostavno, UNZE se pojavljuje na svim poljima – kazao je Duraković.

Ponovo je, dodaje, uspostavljena Unija studenata UNZE-a, koja je bila “brisana iz registra udruženja, zbog nekih nezakonitih radnji” te su napravili korektnu saradnju, a UNZE podržava studente da redovno odlaze na sva takmičenja u zemlji i inostranstvu.

Zadovoljni su, ističe, rezultatima koje njihovi studenti postižu na sportskim i drugim takmičenjima.

– Islamsko pedagoški fakultet postao je punopravna članica UNZE-a u akademskom smislu. To je urađeno prošle godine, na početku mog mandata, izmjenom Zakona o javnoj ustanovi UNZE te je prvi put u istoriji UNZE-a dekan IPF-a, prof. dr. Muharem Adilović, zamjenik predsjedavajućeg Senata. Dakle nalazi se u rukovodstvu najvišeg akademskog tijela na ovom univerzitetu – istakao je Duraković.

Saradnja sa stranim ambasadama u našoj zmlji, dodaje, nastavljena je i ove godine, kada su ih, između ostalih, posjećivali britanski, francuski, italijanski, turski, indonežanski ambasadori.