Home » U četiri škole u ZDK-u instalirane toplotne pumpe i sistemi grijanja na biomasu
Zenica

U četiri škole u ZDK-u instalirane toplotne pumpe i sistemi grijanja na biomasu

Na području ZDK-a u proteklom periodu u četiri škole završeni su projekti ugradnje toplotnih pumpi i sistema grijanja na biomasu. Radi se o zajedničkom projektu „Caritasa Švicarske“ i Minstarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a, koji je realizovan u okviru programa „Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“.

Prethodno su završene dvije škole, u maglajskom naselju Ravne i područnoj škola u Topčić-Polju, a ovih dana okončani su radovi u područnim školama Radovlje u Visokom i Dolača u Zenici.

„Zajedno je investirano u ovom projektu 230.000 KM, od čega je kantonalno ministarstvo uložilo 100.000 KM. Mimo ovih sredstava kantonalno ministarstvo je dalo i dodatna sredstva za popravke koje su bile potrebne“, kazao je Fuad Imamović, rukovodilac projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije Caritasa Švicarske.

Direktorica OŠ Aleksa Šantić u Zenici Mirsada Čoloman istakla je da je u područnoj školi Dolača obnovljena fasada te je postavljena toplotna pumpa – smanjili su tako utrošak energije i poboljšali uslove za rad.

U prethodnim fazama u okviru projekata energetske efikansosti i obnovljivih izvora energije urađena je fasada, zamijenjen azbessni krov i otvori. Osim značajne uštede, ovakvi projekti imaju utjecaj i na okoliš, jer se smanjenjem utroška energije smanjuje i proizvodnja štetnih polutanata.

„Mislim da ćemo u budućnosti imati još više sluha za ovu vrstu projekata i da ćemo na kraju krajeva u nekoj skorijoj budućnosti imati sve škole pod ovim sistemom“, izjavio je Mirza Mušija, ministar obrazovanja nauke kulture i sporta ZDK-a.

Imamović dodaje da će se projekt nastaviti i iduće godine: „Osim mjera direktnih ulaganja u objekte, švicarski Caritas sa Ministarstvom obrazovanja radi na polju edukacije, gdje ciklično radimo dodatnu obuku profesora srednjih stručnih škola u ZDK-u, koji se obrazuju o energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljvih izvora energije“.

Cilj je u narednom periodu sve škole uvesti u ovaj sistem, a uz podršku švicarskog Caritasa najavljeno je da će ubrzo biti otvoreno novo zanimanje koje se odnosi na instaliranje fotonaponskih solarnih sistema.

federalna.ba