Home » Skupština ZDK usvojila izmjene i dopune zakona te omogućila isplatu porodiljnih naknada od 1.000 KM
BIH

Skupština ZDK usvojila izmjene i dopune zakona te omogućila isplatu porodiljnih naknada od 1.000 KM

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je po hitnom postupku i glasovima svih prisutnih zastupnika Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom ZDK-a, čime su se stekli uslovi za isplatu porodiljnih naknada u iznosu od 1.000,00 KM za sve porodilje u ovom kantonu.

Skupština je krajem prošlog mjeseca usvojila rebalans budžeta za 2022. godinu kojim su osigurana potrebna sredstva, a primjena zakona s usvojenim izmjenama počet će od 1. septembra ove godine. Porodiljne naknade bit će isplaćivane svim zaposlenim i nezaposlenim porodiljama u istom iznosu.

– Zakon predviđa da se naknada plaće zaposlenim porodiljama sada utvrđuje u visini od 1.000 KM mjesečno, za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, što je znatno povoljnije rješenje u odnosu na dosadašnje. Također, da se novčana pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu ostvaruje u visini od 1.000 KM – najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta. Prava na naknadu, u skladu sa zakonom, mogu ostvariti sve porodilje koje ranije nisu ispunjavale uslove za ostvarivanje ovog prava – bilo po osnovu imovinskog cenzusa ili zbog neispunjavanja u pogledu radnog staža ili porodilja, jednostavno, nije podnosila zahtjev. Također su propisani povoljniji uslovi i iznosi za ostvarivanje navedenog prava te omogućeno da u izuzetnim okolnostima – smrti majke, napuštanje djeteta…ovo pravo može ostvariti otac djeteta, ako je prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavnaje, što do sada nije bilo regulisano – napomenula je resorna ministrica Azra Sinanović.

Ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu iz budžeta ZDK omogućeno je i ženama-povratnicama iz ZDK-a na teritoriju entiteta Republika Srpska, ako je sjedište njenog poslodavca na području ZDK-a, ukoliko isto pravo ne mogu ostvariti u mjestima povratka, a što, napomenula je ministrica Sinanović, nije bilo regulisano dosadašnjim zakonom.

Ministarstvo je, napomenula je, uputilo dopis centrima za socijalni rad i općinskim službama da “pravovremeno organizuju svoje poslovanje i pripreme za zamjenu ovih rješenja”. Dužni su, podvukla je, u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna pomenutog zakona, zamijeniti dosadašnja rješenja novim rješenjima te ih uskladiti sa zakonom. Zaposlenim će se porodiljama, istakla je, vršiti uplata doprinosa u skladu sa zakonom.

– Prijedlog zakona predviđa i uvećanje za 20 posto za svako rođeno dijete majci koja rodi blizance, treće i svako sljedeće dijete – dodala je Sinanović.

Premijer Mirnes Bašić izrazio je zadovoljstvo što su institucije ZDK-a završile sve potrebne procedure kako bi porodilje dobile znatno veće porodiljne naknade.

-Nismo mogli bolje završiti ovaj mandat. Ima i drugih zakona, programa i aktivnosti koje je Vlada uradila u ovom mandatu, ali je ovo, mogu reći, srcu najdraža i najbliža, jer će porodilje na području ZDK-a imati 1.000,00 kao porodilje u Sarajevu, Tuzli i drugim kantonima koji su uveli ovu naknadu – rekao je premijer Bašić.

Naveo je da je Vlada za ovu godinu rebalansom budžeta osigurala potrebnih dodatnih 11 miliona KM za isplatu porodiljnih naknada, te da će sredstva biti osigurana i za najmanje naredne tri godine.

– Od Federalnog ministarstva finansija smo dobili trogodišnju projekciju punjenja budžeta i odgovorno tvrdim da će za ove namjene biti dovoljno sredstava u budžetu ZDK-a i u narednom četvorogodišnjem mandatu – kazao je premijer Bašić.

Naglasio je da će jedan od izvora finansiranja biti i dodatna sredstva od 20 miliona KM koje će Zenički-dobojski kanton dobiti naredne godine po osnovu izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.