Home » Promocija knjige “Sedmi korpus Armije R BiH- stvaranje, jačanje, pobjede”
Kultura

Promocija knjige “Sedmi korpus Armije R BiH- stvaranje, jačanje, pobjede”

Udruženje “Baton ” Zenica u saradnji sa Udruženjem za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu/Srednjobosanskog kantona u petak 23. juna 2022. godine, u prepunoj sali Gradske biblioteke Zenica, organizovali su promociju knjige pod nazivom: Sedmi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine ,stvaranje, jačanje, pobjede.

Promotori knjige su bili:

– Dr.Selmo Cikotić,načelnik štaba 7.Korpusa, sada na dužnosti Ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine,

– Dr.Kenan Dautović,general OS BiH, pomoćnik Komandanta 7.Korpusa za obavještajne poslove, komandant 712.slavne brdske brigade, sada načelnik općine Travnik,

– Dr.Amir Kliko, naučni saradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava,

– Brigadir Remzija Šiljak, urednik Monografije i predsjednik Udruženja za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu Srednjobosanskog kantona.

Moderator je bio doktor historijskih nauka Amir Ismić, kapetan Armije RBiH, dobitnik najvećeg ratnog priznanja značke “Zlatni ljiljan”.