Home » Privredna komora ZDK- dodjela certifikata za master trenere u dualnom obrazovanju
Zenica

Privredna komora ZDK- dodjela certifikata za master trenere u dualnom obrazovanju

U okviru Sporazuma o lokalnoj subvenciji, potpisanog između Privredne komore ZDK i organizacije GIZ, a uz saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, za potrebe implementacije aktivnosti koje imaju za cilj značajno unapređenje kapaciteta ove Komore za preuzimanje novih uloga u srednjem stručnom obrazovanju, kao i stvaranje pretpostavki za integraciju dualno orijentisanog stručnog obrazovanja u ZDK.

VIŠE NA LINKU