Home » Premijer Mirnes Bašić: Imamo 100-postotno izvršenje budžeta, Vlada ispunila sve što je zacrtala
Zenica

Premijer Mirnes Bašić: Imamo 100-postotno izvršenje budžeta, Vlada ispunila sve što je zacrtala

VIDEO: Premijer Mirnes Bašić- Imamo 100-postotno izvršenje budžeta, Vlada ispunila sve što je zacrtala- Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je većinom glasova prijedloge Izmjena i dopuna Budžeta i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu.

Usvojenim izmjenama budžet je na prihodovnoj strani uvećan za 19.310.000,00 KM, a na rashodovnoj strani za 13.210.000,00 KM, tako da u konačnici budžet ovog kantona za 2021. godinu iznosi 420.577.000,00 KM.

Kako je obrazložio ministar finansija Josip Lovrić, prihodi od poreza povećani su sa 237 na 294 miliona KM, neporezni prihodi sa 61.590.000,00 KM na 70.293.000,00 KM. Istovremeno, tekući transferi, odnosno donacije su sa predloženih 68 miliona smanjeni na 36.742.000,00, jer makrofinansijska pomoć Evropske unije nije realizirana niti je izvjesno da će biti doznačena do kraja godine.