Home » Potpisan ugovor za izgradnju Centra za srce u krugu Kantonalne bolnice Zenica
Zenica

Potpisan ugovor za izgradnju Centra za srce u krugu Kantonalne bolnice Zenica

Grad Zenica i PZU Specijalna bolnica “Centar za srce – KM” iz Sarajeva potpisali su ugovor o osnivanju prava za izgradnju objekta i uspostavu SZU za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema Zenica, u krugu Kantonalne bolnice Zenica.

Zgrada će se graditi na oko 1.000 kvadratnih metara zemljišta u krugu KBZ-a, ali će imati ukupnu površinu od 3001,38 kvadratnih metara te 2.703,96 kvadratnih metara korisne površine.

Ustanova bi trebala osigurati dodatni kvalitet usluga i procedura vezanih za kardiohirurgiju, kardiologiju, interventnu kardiologiju, TAVI, EVAR, TEVAR te zahvate na perifernim krvnim sudovima.

-Mi počinjemo s gradnjom bolnice onoga momenta kada dobijemo svu potrebnu dokumentaciju koja zakonski omogućava da se objekat može početi graditi. Ukoliko dobijemo što ranije, što nam je u interesu, mi ćemo početi graditi ranije…Rok izgradnje je 24 mjeseca, s tim što ćemo se truditi da to bude što ranije, jer je svima u intersu da to bude ranije – najavio je Mirsad Kacila, kardiohirurg i direktor Centra za srce Sarajevo, koji je dodao kako imaju izrađeno idejno rješenje ove ustanove.

On je naglasio kako nemaju ništa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, jer se radi o “procedurama vertikalnog Fonda solidarnosti koji je na federalnom nivou i s kojim imamo ugovore i uspješno radimo već šest godina”.

-Ovo je klinika koja će biti organizirana kao što je Centar za srce u Sarajevu, a to je da svi osigurani pacijenti u ZDK-u koji imaju potrebu za ovom vrstom usluge, na osnovu uputnice, dolaze kao i u svaku drugoj bolnici koja je u bolničkom centru Zenica. Bit će tretirani bez ikakvih naknada – istakao je Kacila.

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović naglasio je da ta lokalna samouprava nema ovlasti nad zdravstvenim sektorom ovog nivoa, ali žele osigurati što kvalitetniju uslugu građanima tog grada, kantona te susjednog Srednjobosanskog kantona.

Napomenuo je kako su sudskom presudom ishodili vlasništvo nad zgradama i zemljištem u krugu KBZ-a.

-Kao gradonačelnik ovog grada i Gradska uprava imamo zakonsku obavezu da se domaćinski odnosimo prema imovini grada. To je imovina grada i mi ćemo s imovinom grada upravljati. Koristim i ovu priliku da pozovem Vladu Kantona da dođe i da se dogovori oko toga šta i kako, jer je to vlasništvo građana Zenice – kazao je Kasumović, koji je u ime grada potpisao ugovor s Kacilom.

Dodao je kako je Gradsko vijeće Zenice, još prije dvije godine donijelo odluku o izgradnji ove bolnice s Centrom za srce – KM iz Sarajeva, ali je zbog sudskog spora s KBZ-om sve prolongirano. Vrhovni sud FBiH presudio je da je Grad Zenica vlasnik zemljišta i objekata današnje Kantonalne bolnice Zenica.