Home » Policajka Emina Osmančević – Nikad se nisam osjećala manje vrijednom jer sam žena
Gosti

Policajka Emina Osmančević – Nikad se nisam osjećala manje vrijednom jer sam žena

Posljednjih godina u našoj zemlji sve više je žena koje se nalaze u policijskim strukturama i polako se približavamo standardima Evropske unije. One hrabro, pošteno i dostojanstveno obavljaju svoje zadatke, iako je to često vrlo teško.

Emina Osmančević, nakon završetka Pravnog fakulteta i Policijske akademije prije SEDAM godina, počela je raditi u Upravi policije MUP-a ZDK-a. Oduvijek ju je privlačio policijski poziv, uniforma.

„Veliki sam patriot i to je bio jedan od glavnih razloga zašto sam se odlučila za ovu službu. Biti u službi naše države, pritom štititi njene propise – jednostavno predstavlja čast za svakog čovjeka, pa tako i meni”, priča ona.

Posao je težak i traži mnogo odricanja. Trenutno radi na zadacima referata video nadzora LPR kamera, no prošla je sve faze i uspješno savladala ono što se od nje traži: “Bila sam angažovana na raznim poslovima i zadacima u okviru službe, od rada na terenu, rada u zajednici, obezbjeđivanju raznih i objekata, fizičkog obezbjeđenja utakmica”.

Iako se u BiH situacija značajno promijenila, kad je riječ o zastupljenosti, i dalje ne zadovoljavamo standarde Evropske unije.

Kako ističe Aldina Alić, šefica Odsjeka za odnose s javnošću analitike i planiranja Uprave policije MUP-a ZDK-a, pokazalo se da su žene vrlo uspješne u obavljanju svih policijskih poslova, naročito u istragama koje se vode na dokumentovanju krivičnih djela u kojima su žrtve djeca, maljotenici i žene.

“Zaista moram biti iskrena, ja nikad za ovih sedam godina nisam se osjećala manje vrijednom zato što sam žena u policiji. Odnos kolega je uvijek bio jako korektan, profesionalan i kada se vi i zapravo tako i postavite prema drugima, onda nema mjesta ni za šta drugo osim se dobro saradnju i kolegijalnost”, kaže na kraju Osmančević.

Iako su napravljeni značajni koraci, cilj je u narednom periodu konstruktivnim aktivnostima i projektima afirmisati i unaprijediti ulogu žene u sektoru sigurnosti.

federalna.ba